Elintarvikehävikin määrä laski ruokakaupoissa

Ruokakaupat ovat tehokkaita hävikin synnyn estämisessä. Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyrityksissä hävikiksi päätyi vuonna 2015 keskimäärin 1,7 % elintarvikkeista. 

Hävikkiluku kuvaa päivittäistavarakaupan myymälöiden ja kaupan oman logistiikan tunnistettua elintarvikehävikkiä, johon on laskettu myynnistä esimerkiksi myyntiajan loppumisen, laadun heikkenemisen tai pakkausten rikkoutumisen takia poistetut elintarvikkeet. Lukuun ei lasketa varkaushävikkiä tai hinnanalennuksia.

– PTY on kerännyt toimialan ruokahävikkiä koskevan tunnusluvun nyt ensimmäistä kertaa. Tästä lähtien päivitämme tunnusluvun vuosittain. Jäsenyritykset voivat arvioida omien hävikin vastaisten toimiensa tehokkuutta vertaamalla omia hävikkitietojaan toimialan keskiarvoon. Tavoitteena on, että toimiala voisi osoittaa ruokahävikin vähenevän vuosittain, johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry:stä kertoo.

Kauppojen hävikki ohjataan ensisijaisesti ruoka-avuksi tai muuhun hyötykäyttöön, kuten eläinten rehuksi tai biopolttoaineen raaka-aineeksi. Kaatopaikalle ei Suomen kaupoista mene lainkaan ruokahävikkiä.