K-kaupassa
Ikä on vain numero, jonka kassa tarkastaa

Ikä on vain numero, jonka kassa tarkastaa

Ikä on vain numero, jonka kassa tarkastaa -kampanja muistuttaa kaupan ikärajavalvonnan pelisäännöistä.

Ikärajavalvonta on osa kaupan vastuullista toimintaa

Alkoholin myynnin ikärajavalvonta on osa kaupan vastuullista toimintaa. Myös laki velvoittaa kauppaa varmistamaan, ettei alkoholijuomia myydä alaikäisille. Jos asiakas ei pyydettäessä voi todistaa ikäänsä, kauppa ei voi myydä tuotetta. Ikää ei voi tietää, eikä sitä ole aina helppo arvioida. Siksi lähes kaikissa Suomen päivittäistavarakaupoissa on käytössä ohje, jonka mukaan myyjä tarkastaa iän alkoholia tai tupakkatuotteita ostavalta asiakkaalta, jos asiakas vaikuttaa alle 30-vuotiaalta. Yhtenäinen toimintatapa sujuvoittaa asiointia ja auttaa kauppaa varmistamaan, ettei alkoholi- tai tupakkatuotteita myydä alaikäisille.

Iän kysyminen on osa kassahenkilöstön ammattitaitoa

Iän kysyminen kuuluu kassatyöntekijän ammattitaitoon. Se on iso osa jokaisen kassan työtä ja tärkeä osa myös koko kaupan vastuullista toimintaa. Kassahenkilöt tekevät tärkeää työtä tarkastaessaan iän. Niin he pitävät huolen siitä, ettei alkoholia eikä tupakkatuotteita päädy alaikäiselle. Alkoholin myynnin lisäksi myös alkoholin välittäminen alaikäiselle on laissa kielletty ja rangaistava teko. Kauppa ei siis voi myydä alkoholijuomaa täysi-ikäisellekään asiakkaalle, jos myyjällä on syytä epäillä alkoholin päätyvän edelleen alaikäisen käyttöön. Iän voi kaupassa todistaa viranomaisen myöntämällä kuvallisella voimassa olevalla henkilökortilla, passilla, muukalaispassilla, ajokortilla, mopokortilla tai mobiiliajokortilla sekä pakolaisen matkustusasiakirjalla.

Ikä on vain numero -kampanjan toteuttavat Päivittäistavarakauppa ry ja sen jäsenyritykset.

Lue lisää PTY:n nettisivuilta