K-kaupassa
Pakkaus on tärkeä osa Pirkka-tuotetta

Pakkaus on tärkeä osa Pirkka-tuotetta

Oletko koskaan pohtinut, mitä kaikkea tehdään ennen kuin Pirkka-tuote pakkauksessaan on kaupan hyllyllä? Pakkaussuunnittelu on yksi tärkeä vaihe, sillä pakkauksesta asiakas saa olennaisen tiedon tuotteen sisällöstä ja käyttötavoista.

Ruokakeskon omien merkkien pakkaussuunnittelun parissa työskentelee tällä hetkellä viisi projektisuunnittelijaa, joista jokainen vastaa useamman tuoteryhmän tuotteiden pakkausprojekteista. 

Uuden Pirkka-tuotteen tulo kaupan hyllyyn kestää keskimäärin noin puoli vuotta, pitkälti juuri pakkauksen ulkoasun suunnittelun ja pakkauksen painatuksen vaatiman ajan takia. Uusien tuotteiden lisäksi pakkauksiin tehdään muutoksia eri syistä, esimerkiksi joulukuussa 2014 voimaan tullut elintarvikeasetus aiheutti sen, että kaikkien yli 1 700 Pirkka-elintarvikepakkauksen tiedot muutettiin asetuksen mukaisesti, paremmin asiakasta palveleviksi.

– Omien merkkien projektisuunnittelijan työ on moniulotteista ja vaatii hyviä projektinhallintataitoja. Me vastaamme siitä, että tuotteen pakkaussuunnittelutyö etenee suunnitellusti. Minulle kuuluvia tuoteryhmiä ovat juustot, säilykkeet ja ruokapakasteet, + virvoitusjuomat ja panimotuotteet, joten käynnissä on yleensä useita eri vaiheessa olevia projekteja, kertoo Aleksi Hiltunen, yksi Ruokakeskon omien merkkien tiimin projektisuunnittelijoista.

Toive uudesta tuotteesta tulee usein suoraan asiakkaalta eri kanavia pitkin, mutta myös Ruokakeskon ostoyksikkö kartoittaa jatkuvasti trendejä ja kuluttajien käyttäytymistä. Projektisuunnittelija on mukana uusien tuotteiden ideointivaiheessa yhdessä oston kanssa. Lisäksi hän osallistuu omien tuoteryhmiensä tuotteiden aistinvaraiseen arviointiin jo ennen kuin tuote päätetään ottaa Pirkka-sarjaan.

Pakkauksen ulkoasun suunnittelu lähtee käyntiin siitä, kun tavarantoimittajilta saadut näytteet on arvioitu, ja on päätetty, mikä niistä valitaan Pirkka-tuotteeksi. Pakkauksen visuaalisen ilmeen suunnittelee mainostoimisto, mutta projektisuunnittelija ja oston tuotepäällikkö osallistuvat tiiviisti ilmeen suunnitteluun.

– Tavoitteena on, että asiakas löytää tuotteen hyllystä, erottautua siis pitää. Pirkka-sarjan tuotteiden pitää olla Pirkan näköisiä. Täytyy kuitenkin myös muistaa, että tiettyjä asioita ei voida muuttaa. Esimerkiksi maitopurkeissa ei voi käyttää mitä tahansa värejä ja usein pakkauskoko on määritelty tavarantoimittajan pakkauslinjan mukaan, listaa Aleksi.

Projektisuunnittelija tekee tiivistä yhteistyötä mainostoimiston lisäksi Ruokakeskon tuotetutkimuksen, ostoyksikön, avarantoimittajien sekä painotalojen kanssa. Jokainen tuoteprojekti on erilainen, vaikka perusprosessi etenee aina samankaltaisesti.

– Ehdottomasti työn parhaita puolia ovat oman tiimin työkaverit sekä se, että työssä saa olla paljon erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä. Työ on tavarantoimittajakontaktien myötä myös kansainvälistä, Aleksi toteaa.

Pakkausilmeen uudistuksia pitää tehdä aika ajoin, jotta brändi pysyy ajassa mukana. Sarjaa kehitetään koko ajan. Pakkaus on keskeinen, kun ajatellaan sitä, miten hyvin kuluttajat tunnistavat Pirkka-brändin. 

Lisää tietoa kuluttajalle pakkausmerkinnöillä

Elintarvikkeiden pakkausmerkintäasetus tuli voimaan joulukuussa 2014. Asetus antaa kuluttajille aiempaa paremmin tietoa elintarvikkeista. Pakkausmerkintöihin tuli muutoksia esimerkiksi tekstien luettavuuteen, allergiaa aiheuttavien ainesosien ja kokonaissuolapitoisuuden ilmoittamistapaan sekä ravintoarvojen merkintään.

Myös pääraaka-aineen merkintään tuli muutoksia. Alkuperämaa on jo aiemminkin pitänyt kertoa muun muassa naudanlihan sekä kokonaisten tuoreiden vihannesten ja hedelmien sekä hunajan myynnissä. Lisäksi on ilmoitettava tarkemmat tiedot alkuperästä, jos sen ilmoittamatta jättäminen voi johtaa asiakasta harhaan elintarvikkeen todellisen alkuperän suhteen. Huhtikuun 2015 alusta lähtien on myös tuoreesta, jäähdytetystä ja jäädytetystä sian, lampaan, vuohen ja siipikarjan lihasta kerrottu alkuperämaa.