Verkkokaupan kirjautuminen on uudistunut! Lue lisää täältä.

K-Ostokset-palvelun käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Kesko Oyj:n asiakkailleen tarjoamaan K-Ostokset-palveluun (jäljempänä Palvelu).

Palvelun tarjoajana on Kesko Oyj (jäljempänä Kesko).

Edellytykset palvelun käyttöönotolle

K-Ostokset on Keskon Plussa-kanta-asiakkuusjärjestelmään kuuluville asiakkaille (jäljempänä Asiakas) tarkoitettu palvelu. Palvelun voivat ottaa käyttöön kaikki Asiakkaat, joilla on käytössään K-Tunnus sekä siihen liitettynä oma Plussa-kortti (omalla Plussa-kortilla tarkoitetaan myös Asiakkaan nimellä olevaa toisen Plussa-asiakkaan Plussa-kortin rinnakkaiskorttia).

Näiden käyttöehtojen lisäksi Palveluun sovelletaan K-Plussan sääntöjä sekä K-Tunnusta koskevia sääntöjä. Palvelu on Plussa-asiakkaan etu ja Palvelun käyttö edellyttää Plussa asiakkuutta. Palvelu lakkaa, kun asiakkaan Plussa-asiakkuus päättyy. K-Tunnuksen käyttöehdot ja Plussa-asiakkuuden ehdot.

Kun Asiakas ottaa Palvelun käyttöön, hänen tulee ensimmäisellä kerralla Palveluun kirjautuessaan tunnistautua vahvasti sekä hyväksyä nämä käyttöehdot. Kun Asiakas on ottanut palvelun käyttöönsä, Asiakas voi jatkossa kirjautua palveluun K-Tunnuksellaan.

Palvelun käytön edellytyksenä on, että Asiakas hyväksyy tuotetasolla tapahtuvan ostotietojen keräämisen, seurannan, tallentamisen ja analysoinnin.

Jos Asiakas ei hyväksy Palvelun käyttöehtoja, on Asiakkaan pidättäydyttävä Palvelun käytöstä.

Tiedot, joita K-Ostokset-palvelussa näytetään

Asiakkaalle voidaan näyttää Palvelussa tietoja Asiakkaan omalla Plussa-kortillaan tekemistä ostoista loppusumma-, tuoteryhmä- tai tuotetasolla.

Lisäksi Asiakas voi verrata omaa ostokäyttäytymistään tilastolliseen, muiden Plussa-asiakkaiden kulutuksesta aggregoituun tietoon. Verrokkiryhmien muodostamiseen käytetään sellaisten Plussa-asiakkaiden tietoja, jotka sallivat tuotetasoisen ostosseurannan.

Palvelu visualisoi asiakkaan ostotietoja, minkä lisäksi asiakas voi asettaa palvelussa itselleen tavoitteita. Palvelu voi tällöin antaa asiakkaalle suosituksia, jotka ohjaavat kohti tavoitteen saavuttamista.

Kesko kehittää Palvelua jatkuvasti. Kehityksen niin mahdollistaessa Asiakkaalle voidaan antaa mahdollisuus nähdä Palvelussa omaan taloutensa kuuluvien muiden Plussa-asiakkaiden tietoja. Edellytyksenä on, että sanotut henkilöt ovat erikseen antaneet siihen luvan Palvelussa.

Palvelun käytön lopettaminen

Asiakas voi lopettaa Palvelun käytön koska tahansa kirjautumalla Palveluun ja irtisanomalla Palvelun käytön. Palvelun poistaminen käytöstä lopettaa Asiakkaalta Palvelun, mutta Asiakkaan ostotiedot sekä Palvelun käyttötiedot säilyvät edelleen Plussa-asiakasrekisterissä. Palvelun käytön lopettaminen ei lakkauta Plussa-asiakkuutta tai K-Tunnusta. Plussa-asiakkuuden tai K-Tunnuksen lakkaaminen lakkauttaa myös Palvelun käyttöoikeuden.

K-Ostokset-palveluun sovellettavat muut ehdot

Asiakas on velvollinen säilyttämään K-Tunnustaan sekä muita Palvelun kirjautumistietojaan siten, että muut eivät pääse niihin asiattomasti käsiksi. Asiakas vastaa itse kaikesta siitä vahingosta, joka aiheutuu siitä, että muu henkilö kuin Asiakas itse on kirjautunut Palveluun Asiakkaan tunnuksilla.

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin.

Kesko pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita. Kaikenlainen Palvelussa olevan sisällön tai sisällön osan kopioiminen ja jakelu, mukaan lukien rajoituksetta teksti, valokuvat, musiikki ja tietokoneohjelmat, on kielletty, ellei tätä nimenomaisesti toisin mainita tai mahdollisteta verkkopalvelun sisäisillä toiminnallisuuksilla. Palvelun internet-sivuja saa katsella ja selata sekä tulostaa ja jakaa käyttäjän omaa käyttöä varten.

Palvelun sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin tai Palvelun välityksellä tarjottaviin lisäpalveluihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, joista on mainittu asiakirjan tai lisäpalvelun yhteydessä erikseen.

Palvelussa esiintyvät liiketunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- tai palvelunimet ja sloganit sekä muut immateriaalioikeudet ovat Kesko-konsernin yhtiöiden tai mahdollisen kolmannen tahon omaisuutta, eikä käyttäjä saa käyttää niitä millään tavalla, ilman Keskon tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteistä kirjallista suostumusta pl. aineistot ja painokelpoiset logot, joita on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Palvelun, sen osien tai sillä olevien palvelujen taikka linkkien käyttö ei muodosta käyttöoikeutta edellä mainittuihin immateriaalioikeuksiin tai muihin Keskon tai kolmannen tahon immateriaalioikeuksiin.

Vastuu palvelusta sekä vastuuvapauslauseke

Palvelu toimitetaan sitoumuksetta ja "sellaisena kuin se on". Kesko ei anna takuuta Palvelussa esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Häiriöt tai katkokset verkkoyhteyksissä saattavat vaikuttaa Palvelun tietojen ja sisältöjen ajantasaisuuteen ja näkyvyyteen. Kesko ei takaa Palvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa eikä vastaa Palvelun saatavuudesta.

Kesko varaa oikeuden koska tahansa muuttaa ylläpitämiään palveluja ja näitä käyttöehtoja sekä estää pääsyn Palvelun sivuille tai lopettaa niiden ylläpito.

Kesko ei vastaa Palvelussa näytettävien ostotietojen oikeellisuudesta, vaan Palvelussa näytetään ostotietoja sellaisella tarkkuudella ja siinä muodossa, miten nämä tiedot ovat Palveluun kulloinkin saatavilla. Kesko ei vastaa Palvelun ja siellä olevien tietojen käytön tai Palvelun keskeyttämisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä.

Keskon vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Asiakasrekisteri

Tiedot palvelun käytöstä sekä palvelussa esitettävät Asiakkaan ostotiedot ovat Plussa-asiakasrekisterin tietoja.

Palveluntarjoajaa koskevat tiedot

Kesko Oyj, Helsinki
Y-tunnus 0109862-8
PL 1, 00016 KESKO

Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Palvelusta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa.