K-Ruoka ja verkkokauppa -asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Kesko Oyj, Helsinki

Y-tunnus 0109862-8

PL 1, 00016 KESKO

Tämän palvelun osalta voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään sähköpostilla:

mailto:tietosuoja@kesko.fi

2. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia tietojasi K-Ruoka.fi ja K-Ruoka mobiili-palveluissa:

 • Nimi ja yhteystiedot, esimerkiksi

  • Osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Asiakkuuteen liittyvät tiedot, esimerkiksi

  • Asiakasnumero, K-Tunnus ja Plussa-kortin numeron
 • Tiedot ostoista, tilauksista, toimituksista ja palautuksista

 • Tiedot suosikkikaupasta ja -tuotteista, suosikkituotteiden perusteella räätälöidyistä ostoslistoista, keräilypasseista, reseptiarvioinneista ja osallistumisista kilpailuihin

 • Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja, kuten tietoja markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteistä, esimerkiksi asiakaspalautteista

 • Verkkoselailutiedot tallennetaan Kesko Oy:n verkkoselailurekisteriin ja niitä käsitellään ko. rekisterin mukaisesti (https://tietosuoja.kesko.fi/category/verkkoselailu)

3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?

Käsittelemme henkilötietojasi K-Ruoka.fi- ja K-Ruoka-mobiilipalveluissa, jotta voisimme tarjota sinulle sopimusehtojen mukaiset palvelut. Käytämme tietojasi asiakassuhteen hoitamiseen, verkkokauppatilausten ja -toimitusten järjestämiseen, markkinointitarkoituksiin sekä asiakasyhteydenpitoon.

Palveluiden tarkoitus on helpottaa sinun arkeasi. Palveluiden käyttöönotosta lähetään tieto K-Plussa-asiakastietoihin, jos olet antanut meille palvelussa Plussa-korttisi numeron. Palveluissa sinulle näytetään K-Plussa-asiakastietojasi palvelujen toimintojen paremman käytettävyyden takia. Plussan asiakasrekisterin tietosuojaselosteeseen voit tutustua osoitteessa www.plussa.com/Mika-on-K-Plussa/Sopimusehdot

Henkilötietojesi käsittely on tarpeen K-Ruoka.fi- ja K-Ruoka-mobiilipalveluiden sopimusehtojen täyttämiseksi sekä rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Katsomme, että meillä on asiakassuhteeseen perustuva oikeutettu etu käsitellä antamiasi tietoja, jotta voimme tarjota sinulle haluamasi palvelut, vastata sinulle asiakaspalvelussamme ja tarjota sinulle palveluita, joista voimme arvioida sinun todennäköisesti olevan kiinnostunut.

4. Säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kun edellä mainittu sopimus on voimassa ja asiakas jatkaa palvelun käyttöä.

Säilytämme henkilötietojasi palveluissamme seuraavasti:

 • Henkilötietoja säilytetään palveluissamme asiakkaan tahtotilan mukaisesti. Asiakkuuteen liittyviä tietoja säilytetään asiakassuhteen voimassaolon ajan ja tiedot poistetaan asiakkaan ilmoittaessa, että hän haluaa päättää asiakkuutensa

 • Kampanjakohtaisia tietoja säilytämme kyseisen kampanjan voimassaolon ajan

 • Asiakaspalautteita säilytämme kuusi kuukautta siitä, kun asia on käsitelty loppuun

 • Kirjanpitomme tositeaineistoon sisältyviä henkilötietoja säilytämme kuluvan vuoden ja sitä seuraavien kuuden vuoden ajan

5. Mitä oikeuksia sinulla on?

Tietojen tarkastaminen

Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Kesko ilmoittaa käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tietojen korjaaminen

Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.

Tietojen poistaminen

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Tietojen siirtäminen

Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

Käsittelyn vastustaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten.

Käsittelyn rajoittaminen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

6. Kuinka käytät oikeuksiasi

Keskolla on tietosuojaportaali osoitteessa tietosuoja.kesko.fi. Portaalissa voit tehdä toimenpidepyynnön tunnistautumalla vahvasti pankkitunnuksillasi. Portaalin kautta saamaamme pyyntöön vastaamme ensisijaisesti portaalin kautta ellet nimenomaan pyydä muuta toimitustapaa.

Mikäli et halua tai voi käyttää portaalin palveluita, voit myös lähettää meille henkilökohtaisesti allekirjoittamasi pyynnön kirjeitse yllä mainittuun rekisterinpitäjän osoitteeseen. Merkitse kuoreen ”tietosuoja”. Tällaiseen pyyntöön vastaamme kirjeitse. Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme kirjeen henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastaanotetuksi kukaan muu, kuin vastaanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan ja tietojen luottamuksellisuuden.

7. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Kesko rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse, mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Kesko käyttää parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu:

 • Tietotekniikkapalveluiden tuottajat

 • Kuljetuspalveluiden tuottajat

 • Tilattujen tuotteiden keräilijät kaupassa

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Kesko-konserniin kuuluville tai K-Plussa-yhteistyössä mukana oleville yrityksille verkkokauppapalveluiden toteuttamiseksi.

Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

8. Valitusosoitus

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

9. Välttämättömät tiedot rekisterin kannalta

Jotta voisimme tarjota sinulle tässä selosteessa kuvattuja palveluita, on meidän käsiteltävä välttämättömiä henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat palvelun käyttöönoton yhteydessä antamasi tiedot.

10. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi

Emme käytä Kaupan palveluiden asiakasrekisterin tietoja automaattiseen päätöksentekoon kuten profilointiin.

11. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita, informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.

12. Muualta hankitut henkilötiedot

Päivitämme nimitietojasi K-Plussan ja K-Tunnuksen asiakasrekistereistä.

13. Tietosuojavastaava

Voit olla yhteydessä Keskon tietosuojavastaavaan, jos asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä Keskon tai sen tytäryhtiöiden toiminnoissa. Saat yhteyden Kesko Oyj:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse mailto:tietosuojavastaava@kesko.fi