Verkkokaupan kirjautuminen on uudistunut! Lue lisää täältä.
K-Ruoka-sovelluksen käyttöehdot

K-Ruoka-sovelluksen käyttöehdot

1. Sovelluksen tarjoaja

K-Ruoka -sovellusta (”Sovellus”) ylläpitää ja sen tarjoaa käyttöön Kesko Oyj (y-tunnus 0109862-8, osoite Mannerheimintie 117, 00280 Helsinki), jäljempänä ”Kesko” tai ”me”.

2. Sopimusehdot ja sopimuksen syntyminen

Käyttämällä Sovellusta hyväksyt kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä sekä Sovelluksessa mahdollisesti erikseen annettavia ohjeita. Kesko voi aika ajoin tehdä muutoksia käyttöehtoihin. Mikäli et hyväksy käyttöehtoja, sinun tulee lopettaa Sovelluksen käyttö.

Käyttämällä Sovellusta tehdäksesi tilauksen ruoan verkkokauppaa tarjoavasta K-ruokakaupasta, sitoudut näiden Sovelluksen käyttöehtojen lisäksi noudattamaan K-Ruoka.fi –verkkokauppapalvelun käyttö- ja sopimusehtoja, jotka löydät täältä. Tehdessäsi kauppasopimuksen on sopimuskumppaninasi Sovelluksessa toimituksen tekeväksi ilmoitettu K-ruokakauppa (jäljempänä kukin K-ruokakauppa erikseen ”Palveluntarjoaja”).

3. Tietosuoja

Jos asennat Sovelluksen ja käytät sitä, keräämme Sovelluksessa antamiasi tietoja. Kaikki sovelluksen uudet käyttäjät kirjautuvat sovellukseen K-Tunnuksella. K-Tunnusta koskevat käyttöehdot löydät täältä sekä tietosuojaselosteen täältä.

Kesko noudattaa tietojen käsittelyssä kulloinkin voimassaolevaa henkilötietoja ja niiden käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä sekä muita Suomen ja Euroopan Unionin lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Mikäli asiakas lisää sovellukseen Plussa-korttinumeronsa, Sovelluksessa kerättäviä henkilötietoja käsitellään samalla tavalla kuin muulla tavalla kerättyjä K-Plussa -asiakastietoja. K-Plussan rekisteriselosteen löydät täältä. Sovelluksen käyttöönotosta Plussa-kortilla lähetetään tieto K-Plussa -asiakastietoihin ja Sovelluksessa sinulle näytetään K-Plussa -asiakastietojasi Sovelluksen toimintojen paremman käytettävyyden takia (esimerkiksi ostoslista-toiminto). K-Plussa -asiakastietosi näkyvät kaikille Sovellusta käyttäville Plussa-korttisi kanssa samaan kotitalouteen (pää- ja rinnakkaiskortit) kuuluville Plussa-kortinhaltijoille samassa laajuudessa kuin ne näkyvät Sovelluksessa sinulle.

4. Sijaintitieto

Käyttäjän sijaintitietoa käytetään Sovelluksessa käyttäjän lähellä olevien Palveluntarjoajien palveluiden näyttämiseksi.

Käyttäjä voi kytkeä sijaintitietojen käytön päälle ja pois Sovelluksen asetuksista.

5. Saatavuus ja Sovelluksen käytöstä syntyvät kustannukset

Sovellus saattaa ajoittain olla poissa käytöstä, tai sen toimintaa voivat myös tilapäisesti haitata virheet, ylläpitotoimet sekä seikat, joihin emme voi vaikuttaa. Sovelluksen tai sen kautta käytettävän sisällön tai palveluiden laadusta, toimivuudesta, saatavuudesta tai suorituskyvystä Kesko tai Palveluntarjoaja ei myönnä mitään takuita. Pidätämme oikeuden muuttaa Sovellusta tai poistaa Sovelluksen tai sen osia käytöstäsi sekä pääsysi Sovellukseen milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Sinä vastaat Sovelluksen käyttöön mahdollisesti liittyvistä maksuista.

6. Vastuu Sovelluksen sisällöstä

Tarjoamme Sovelluksen ja sen sisällön sitoumuksetta ja "sellaisena kuin ne ovat". Kesko vastaa Sovelluksen toimituksellisen ja muun Keskon laatiman sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta sekä niihin liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Kesko ei valvo eikä moderoi Sovelluksen sisältöjä, eikä Kesko ole näistä vastuussa, vaan kukin käyttäjä henkilökohtaisesti vastaa käytöstään ja on velvollinen käyttämään Sovellusta käyttöehtojen mukaisella tavalla.

Kesko ei takaa Sovelluksen tai sen kautta käytetyn sisällön tai palvelun paikkansapitävyyttä, luotettavuutta tai täydellisyyttä.

7. Oikeudet Sovellukseen ja sen sisältöön

Sovelluksen ja sen sisältöjen ja ohjelmistojen kaikki immateriaalioikeudet kuuluvat Keskolle ja/tai Palveluntarjoajalle tai sen lisenssinantajille. Sovelluksen sisältö on tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuksien sekä muiden immateriaalioikeuksien suojaama. Mikäli Kesko ei toisin määritä, saat asentaa Sovelluksen vain henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten, eikä sinulle siirry mitään muita Sovellukseen tai sen sisältöön liittyviä oikeuksia. Sovellusta ei saa osittainkaan kopioida, muokata, mukauttaa, jaella, julkaista, myydä, lisensioida tai siirtää muille henkilöille. Sovellusta on käytettävä sen sovelluskaupan käyttöehtojen mukaisesti, josta olet Sovelluksen hankkinut.

8. Linkit muihin sivustoihin

Emme ole hyväksyneet tai tarkastaneet linkillä Sovellukseen yhdistettyjä kolmansien osapuolten sivustoja, emmekä ole millään tapaa vastuussa niiden sisällöstä. Kolmansien osapuolten ylläpitämien sivustojen käytössä sovelletaan kyseisten sivustojen ja alustojen sääntöjä.

9. Käyttäjän aineistot

Emme tarkasta aineistojasi etukäteen ennen julkaisemista. Olet täysin vastuussa kaikista materiaaleista, joita lähetät tai jaat Sovelluksen kautta. Käytä mahdollisia yhteisöominaisuuksia vastuullisesti.

Mikään yksittäisen käyttäjän Sovelluksen avulla levittämä aineisto ei edusta Keskon ja/tai Palveluntarjoajan mielipidettä tai osoita Keskon ja/tai Palveluntarjoajan olevan kyseisen käyttäjän kanssa samaa mieltä taikka kehottavan aineiston mukaiseen toimintaan.

10. Tietoturva

Sähköinen verkkoympäristö ei ole täysin tietoturvallinen. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös Sovelluksen käyttämiseen tarvittavien laitteiden ja yhteyksien hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Keskolle ja/tai Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Keskolle välittömästi, mikäli epäilee tai havaitsee käyttäjätunnustaan käytettävän väärin.

11. Vahingonkorvausvelvollisuus

Olet velvollinen korvaamaan Keskolle ja/tai Palveluntarjoajalle näiden käyttöehtojen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat välittömät vahingot.

Keskon vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

12. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli erimielisyyttä ei pystytä ratkaisemaan neuvotteluin, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

13. Irtisanominen ja ehtojen erillisyys

Käyttäjä voi irtisanoa Sovelluksen käyttöehdot poistamalla Sovelluksen ja lopettamalla sen käytön. Mahdolliset irtisanomista ennen tehdyt verkkokauppatilaukset ovat voimassa tilauksen tekohetkellä voimassaolleiden sopimusehtojen mukaisesti. Jos jokin näiden käyttöehtojen ehdoista todetaan lainvastaiseksi tai pätemättömäksi, ehtojen kaikki muut kohdat pysyvät edelleen voimassa.

14. Yhteystiedot

Jos sinulla on Sovellusta koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Plussa-asiakkuuteesi liittyviin kysymyksiin saat vastauksen palautelomakkeella. Plussa-puhelinpalvelu 010 19 8604 vastaa puheluusi arkisin 9-21 ja lauantaisin 10-15, puhelun hinta on paikallisverkkomaksu tai matkapuhelinmaksu.