Verkkokaupan kirjautuminen on uudistunut! Lue lisää täältä.

K-Ruoka-verkkokaupan asiakastapahtuma

Rekisteriseloste K-Ruoka-verkkokaupan asiakastapahtumaa varten.

  1. Rekisterinpitäjä

Kesko Oyj, Helsinki Y-tunnus 0109862-8 PL 1, 00016 KESKO Tämän palvelun osalta voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään seuraavilla tavoilla: Sähköpostilla: tietosuoja@kesko.fi Puhelimitse: 010 19 8604, ma-pe 9-21 ja la 10-15, puhelun hinta on paikallisverkkomaksu tai matkapuhelinmaksu. 2. Mitä tietoja käsittelemme? Tässä rekisterissä käsittelemme seuraavia henkilötietojasi: Nimi ja yhteystiedot Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ilmoittautuminen tilaisuuteen, erityisruokavalio 3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään? Tässä rekisterissä käsittelemme 24.9-3.10.2019 välisenä aikana tehdyn verkkokauppakyselyn yhteydessä keräämiämme henkilötietoja. Kysely toteutettiin K-Plussa asiakasrekisterin yhteystietojen pohjalta. Kyselyn yhteydessä keräsimme niiden vastaajien yhteystiedot, jotka ilmoittivat kiinnostuksensa osallistua verkkokaupan asiakastapahtumaan. Tietoja käytetään kertaluontoisesti asiakaskontaktointia ja tapahtuman järjestämistä varten, eikä yhdistetä Plussa-asiakastietoihin tai kyselyssä annettuihin vastauksiin. 4. Säilytysaika Säilytämme henkilötietojasi palveluissamme seuraavasti: Säilytämme tapahtumaan ilmoittautuneiden yhteystiedot tapahtumapäivän organisointia varten. Rekisterin tiedot hävitetään tapahtumaa seuraavana päivänä. 5. Oikeutesi peruuttaa suostumus Kun käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi. Voit peruuttaa suostumuksesi olemalla yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen tietosuoja@kesko.fi. 6. Mitä muita oikeuksia sinulla on? Tietojen tarkastaminen Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Kesko ilmoittaa käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. Tietojen korjaaminen Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi. Tietojen poistaminen Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta. Tietojen siirtäminen Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti. Käsittelyn vastustaminen Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten. Käsittelyn rajoittaminen Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön. 7. Kuinka käytät oikeuksiasi? Voit lähettää meille pyynnön sähköpostitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Voit myös lähettää meille henkilökohtaisesti allekirjoittamasi pyynnön kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen. Merkitse kuoreen ”tietosuoja”. 8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista Kesko rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse, mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Kesko pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu:

  • Tietotekniikka- ja järjestelmäpalveluiden tuottajat

Henkilötietoja katsotaan siirtyvän EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle tietotekniikkapalveluiden tuottamisen yhteydessä, kun henkilötietoihin on käyttömahdollisuus Intiasta käsin. Tästä tietojen siirrosta on tehty palvelutoimittajan kanssa sopimus noudattaen EU-komission vahvistamia mallisopimuslausekkeita. Mallisopimuslausekkeisiin voit tutustua osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en. 9. Valitusosoitus Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu. 10. Välttämättömät tiedot Jotta voisimme kutsua sinut tapahtumaan ja näin kehittää K-ruokakauppojen sekä Kesko Oyj:n tai sen tytäryhtiöiden toimintaa asiakaslähtöisemmäksi sekä, palkita sinut ja noudattaa ketjutoimintaan liittyviä sopimuksia, on meidän käsiteltävä välttämättömiä henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat mm. nimi ja yhteystiedot.
11. Tietosuojavastaava Voit olla yhteydessä Keskon tietosuojavastaavaan, jos asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä Keskon tai sen tytäryhtiöiden toiminnoissa. Saat yhteyden Kesko Oyj:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse tietosuojavastaava@kesko.fi