K-Ruoka-sovellus uudistuu! Lue lisää täältä.

K-skannerin käyttöehdot

1. Sovelluksen tarjoaja

K-Skanneri -sovellusta (”Sovellus”) ylläpitää ja sen tarjoaa käyttöön Kesko Oyj (y-tunnus 0109862-8 osoite Päätoimitalo PL 1, 00016 Kesko), jäljempänä ”Palveluntarjoaja” tai ”me”.

2. Sopimusehdot ja sopimuksen syntyminen

Käyttämällä Sovellusta hyväksyt kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä sekä Sovelluksessa mahdollisesti erikseen annettavia ohjeita. Palveluntarjoaja voi aika ajoin tehdä muutoksia käyttöehtoihin. Mikäli et hyväksy käyttöehtoja, sinun tulee lopettaa Sovelluksen käyttö.

3. Tietosuoja

Jos asennat Sovelluksen ja käytät sitä, keräämme Sovelluksessa antamiasi tietoja.

Palveluntarjoaja noudattaa kerättyjen tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

4. Evästeet

Sovelluksessa voidaan käyttää evästeitä käytön seurantaan, kohdennetun sisällön tuottamiseen ja mainonnan tehon mittaamiseen. Evästeiden avulla Palveluntarjoaja voi kehittää palveluaan entistä asiakasystävällisemmäksi. Käyttäjän selain todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjä voi myös torjua evästeiden käytön oman selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimestaan palvelun käytön jälkeen. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saat selaimen valmistajan ohjeista. Verkkopalveluun sisältyvät palvelut voivat kuitenkin edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen.

5. Sijaintitieto ja kameran käyttö

Käyttäjän sijaintitietoa käytetään Sovelluksessa käyttäjän lähellä olevien Palveluntarjoajan kauppapaikkojen ja palveluiden näyttämiseksi. Sijaintitietojen käytön voi kytkeä päälle ja pois. Kameran käyttö on Sovelluksen toiminnan kannalta välttämätön, jotta tuotteiden viivakoodeja pystytään lukemaan.

6. Saatavuus ja Sovelluksen käytöstä syntyvät kustannukset

Sovellus saattaa ajoittain olla poissa käytöstä, tai sen toimintaa voivat myös tilapäisesti haitata virheet, ylläpitotoimet sekä seikat, joihin emme voi vaikuttaa. Sovelluksen tai sen kautta käytettävän sisällön tai palveluiden laadusta, toimivuudesta, saatavuudesta tai suorituskyvystä Palveluntarjoaja ei myönnä mitään takuita. Pidätämme oikeuden muuttaa Sovellusta tai poistaa Sovelluksen tai sen osia käytöstäsi sekä pääsysi Sovellukseen milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Sinä vastaat Sovelluksen käyttöön mahdollisesti liittyvistä maksuista.

7. Vastuu Sovelluksen sisällöstä

Tarjoamme Sovelluksen ja sen sisällön sitoumuksetta ja "sellaisena kuin ne ovat". Palveluntarjoaja vastaa Sovelluksen toimituksellisen ja muun Palveluntarjoajan laatiman sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta sekä niihin liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Palveluntarjoaja ei valvo eikä moderoi Sovelluksen sisältöjä, eikä Palveluntarjoaja ole näistä vastuussa, vaan kukin käyttäjä henkilökohtaisesti vastaa käytöstään ja on velvollinen käyttämään Sovellusta käyttöehtojen mukaisella tavalla.

Palveluntarjoaja ei takaa Sovelluksen tai sen kautta käytetyn sisällön tai palvelun paikkansapitävyyttä, luotettavuutta tai täydellisyyttä.

8. Oikeudet Sovellukseen ja sen sisältöön

Sovelluksen ja sen sisältöjen ja ohjelmistojen kaikki immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle tai sen lisenssinantajille. Sovelluksen sisältö on tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuksien sekä muiden immateriaalioikeuksien suojaama. Mikäli Palveluntarjoaja ei toisin määritä, saat asentaa Sovelluksen vain henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten, eikä sinulle siirry mitään muita Sovellukseen tai sen sisältöön liittyviä oikeuksia. Sovellusta ei saa osittainkaan kopioida, muokata, mukauttaa, jaella, julkaista, myydä, lisensioida tai siirtää muille henkilöille. Sovellusta on käytettävä sen sovelluskaupan käyttöehtojen mukaisesti, josta olet Sovelluksen hankkinut.

9. Linkit muihin sivustoihin

Emme ole hyväksyneet tai tarkastaneet linkillä Sovellukseen yhdistettyjä kolmansien osapuolten sivustoja, emmekä ole millään tapaa vastuussa niiden sisällöstä. Kolmansien osapuolten ylläpitämien sivustojen käytössä sovelletaan kyseisten sivustojen ja alustojen sääntöjä.

10. Käyttäjän aineistot

Emme tarkasta aineistojasi etukäteen ennen julkaisemista. Olet täysin vastuussa kaikista materiaaleista, joita lähetät tai jaat Sovelluksen kautta. Käytä mahdollisia yhteisöominaisuuksia vastuullisesti.

Mikään yksittäisen käyttäjän Sovelluksen avulla levittämä aineisto ei edusta Palveluntarjoajan mielipidettä tai osoita Palveluntarjoajan olevan kyseisen käyttäjän kanssa samaa mieltä taikka kehottavan aineiston mukaiseen toimintaan.

11. Tietoturva

Sähköinen verkkoympäristö ei ole täysin tietoturvallinen. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös Sovelluksen käyttämiseen tarvittavien laitteiden ja yhteyksien hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Palveluntarjoajalle välittömästi, mikäli epäilee tai havaitsee käyttäjätunnustaan käytettävän väärin.

12. Vahingonkorvausvelvollisuus

Olet velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle näiden käyttöehtojen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat välittömät vahingot. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

13. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli erimielisyyttä ei pystytä ratkaisemaan neuvotteluin, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

14. Irtisanominen

Jos jokin näiden käyttöehtojen ehdoista todetaan lainvastaiseksi tai pätemättömäksi, ehtojen kaikki muut kohdat pysyvät edelleen voimassa.

15. Yhteystiedot

Jos sinulla on Sovellusta koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme: www.plussa.com/Asiakaspalvelu