Autojahdin säännöt

1. Järjestäjä
Arvonnan järjestäjä:

Kesko Oyj PL1 00016 Kesko

Arvonnan toteuttaja: Kesko Oyj, K Digital PL1 00016 Kesko

2. Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset, luonnolliset henkilöt, jotka ovat yksityiseen kotitalouteen liitetyn K-Plussa-kortin haltijoita lukuun ottamatta Kesko Oyj:n ja Neste Oyj:n henkilökuntaa sekä arvonnan toteuttamiseen osallistuvia Kesko Oyj / K Digitalin työntekijöitä. Yrityskortilla ei voi osallistua. Järjestäjä pidättää oikeuden ilman erillistä ilmoitusta hylätä kampanjasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä ja joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Arvontaan osallistumisen edellytyksenä on 1.5. - 31.7.2019 välisenä aikana kolme sisäkaupan ostosta tai tankkausta käyttäen K-Plussa-korttia. Kertaostoksen arvo tulee olla vähintään 5 euroa. Ostoksia ja tankkauksia voi tehdä Neste K, Neste tai Neste Automaattiasemilla (ei Neste Express -asemat).

3. Osallistumisaika
Osallistumisaika on 1.5. – 31.7.2019 välisenä aikana ellei toisin ilmoiteta.

4. Osallistuminen
Osallistua voi ostamalla tai tankkaamalla vähintään 5 eurolla 1.5. – 31.7.2019 välisenä aikana Neste K, Neste tai Neste Automaattiasemilla (ei Neste Express -asemat) ja rekisteröimällä ostoksen K-Plussa-kortilla. Osallistuminen tapahtuu automaattisesti, kun rekisteröi ostoksensa K-Plussa-kortilla.

5. Arvonta
Arvonnan voittaja saa palkinnoksi 1 kpl Volkswagen T-Roc Style DSG 4MOTION 2.0 TDI 110 kW -mallisen henkilöauton. Palkinnon arvo on noin 41 300 €.

Kolme vähintään 5 euron arvoista ostosta tai tankkausta kampanja-aikana, jossa maksamisen yhteydessä on rekisteröity K-Plussa-kortti, toimii yhtenä arpana. Tämän jälkeen kampanja-aikana tehdyistä ostoksista ja tankkauksista kertyy jokaisesta yksi arpa ostokertaa kohden. Näin ollen neljäs vähintään 5 euron arvoinen ostos, jossa maksamisen yhteydessä on rekisteröity K-Plussa-kortti, toimii toisena arpana. Viides asiointi, kolmas arpa jne. Sama henkilö voi osallistua useamman kerran.

Kesko Oyj järjestää arvonnan, arpoo voittajan ja ilmoittaa voittajalle henkilökohtaisesti. Arvonta suoritetaan 7.8.2019.

Hyväksyessään palkinnon vastaanottamisen voittaja suostuu siihen että, hänen nimensä, kuvansa ja asuinpaikkakuntansa voidaan julkaista järjestäjän ja yhteistyökumppaneiden Internet-sivustoilla ja muun kampanjatiedottamisen yhteydessä.

Kesko Oyj maksaa arpajaisveron. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen. Palkinto luovutetaan voittajalle erikseen ilmoitettuna aikana arvonnan suorituksen jälkeen. Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkinnon. Mikäli palkinnon voittaja on alle 18-vuotias, hänen osallistumisena hylätään ja arvotaan uusi voittaja.

Voittajan on erikseen pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä sekä ikänsä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta K-Plussa-asiakastiedostossa olevilla yhteystiedoilla 21.8.2019 mennessä, arvotaan uusi voittaja 22.8.2019. Mikäli uutta voittajaa ei tavoiteta 5.9.2019 mennessä, kyseistä voittoa ei enää luovuteta ja uutta voittajaa ei enää arvota.

6. Järjestäjän vastuu
Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Kesko Oyj:n, arvonnan yhteistyökumppanit, osallistuvat vähittäismyyntipisteet tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen.

Kesko Oyj ei vastaa mahdollisista painovirheistä eikä muista kilpailuun liittyvistä virheistä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun osallistumiseen.

8. Henkilötietojen käsittely:
Kilpailun osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

9. Tavaramerkit ja tekijänoikeudet
Kaikki tässä arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella, ellei muuten ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman Kesko Oyj:n kirjallista lupaa.

Nämä arvontasäännöt koskevat kaikkia osanottajia. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kesko Oyj, Helsinki Y-tunnus 0109862-8 PL 1, 00016 KESKO

Tämän palvelun osalta voit olla yhteydessä sähköpostitse: tietosuoja.pttutkimukset@kesko.fi

2. Mitä tietoja käsittelemme?

Tässä rekisterissä käsittelemme tutkimuksen, kyselyn, arvonnan, kilpailun tai palautteen aiheesta riippuen seuraavia henkilötietojasi:

 • Nimi ja yhteystiedot
  • Esim. nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • Asiakkaan tunnistetiedot
  • Esim. Plussa-kortin numero, asiointia koskevat tiedot, kuten ostopaikka ja asiointipäivä
 • Käytetyn laitteiston ja selaimen versio-, asetus-, tunniste- sekä verkkoselailutietoja
 • Kielivalintasi
 • Antamasi kilpailuvastaukset
 • Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja
  • Esim. vastaukset, jotka koskevat mm. K-ruokakauppojen toimintaa, esillepanoa, valikoimaa, palvelua, tuotteita ynnä muita K-ruokakauppaketjujen konseptiosia
  • Suhtautumistasi eri tavararyhmien valikoimiin, tuotteisiin, asiakaspalvelun eri muotoihin, markkinointiin, toimialalla vallitseviin tai uusiin trendeihin ja kokeilussa oleviin ketjujen kehityshankkeisiin
 • Sosioekonomisia taustatietoja
  • Esim. ikä, sukupuoli, koulutus, työtehtävä, työsuhteen muoto ja kesto, asumismuoto ja harrastukset
 • Ketjutoiminnan toteuttamiseen tarvittavia tietoja
  • Esim. osallistumiset ketjujen tai yhteistyökumppanien järjestämiin kilpailuihin tai tilaisuuksiin Suoritetut valmennukset, perehdytykset, kehitysehdotukset, toiminnan ohjaamiseen liittyvät tiedot ja annetut palautteet
 • Henkilöstötutkimuksissa käsitellään pääsääntöisesti anonyyminä tietona mm. mielipiteitä yrityksen esimiestyöskentelystä, työilmapiiristä, työskentelytavoista, fyysisestä työympäristöstä, työturvallisuusasioista sekä projektien onnistumisista
 • Kauppiaiden ja kauppiasharjoittelijoiden valmennuksiin, perehdytyksiin ja yhteistyötilaisuuksiin liittyviä tietoja, esim. ilmoittautumiset, osallistumiset, kehitysehdotukset ja palautteet
 • Mielipiteitä kiinteistöjen ylläpidon ja huollon laadusta
 • Kauppakeskuksen vuokralaisten tietoja, esim. ilmoittautumiset yhteisiin tapahtumiin ja osallistujien palautteet tapahtumista
 • Ilmoittautumiset eri tilaisuuksiin
 • Erityiset henkilötietoryhmät
  • Esimerkiksi erityisruokavaliotiedot tapahtumiin osallistuttaessa

3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?

Tässä rekisterissä käsittelemme Keskon päivittäistavaratoimialan toteuttamien erilaisten tutkimusten, kyselyjen, palautteiden, arvontojen ja kilpailujen yhteydessä keräämiämme henkilötietoja.

Erilaisten tutkimusten ja kyselyjen yhteydessä keräämme tietoja parantaaksemme asiakkaidemme kokemaa laatua ja palvelua K-ruokakaupoissa. Tietojen avulla voimme yhdessä yhteistyökumppanien kanssa kehittää liiketoimintaamme. Tiedot, jotka kerätään ketjutoiminnan toteuttamista varten, mahdollistavat sen, että voimme täyttää velvoitteemme sopimuskumppaneitamme kohtaan.

Arvontojen ja kilpailujen yhteydessä keräämme tietoja, jotta voimme suorittaa arvonnan, olla yhteydessä arvonnan voittajaan ja palkita tällä tavoin esimerkiksi tutkimuksiin ja kyselyihin vastanneita henkilöitä.

Henkilöstötutkimuksen yhteydessä keräämme tietoja, jotta voimme parantaa työilmapiiriä ja sen myötä asiakaskokemukseen vaikuttavan palvelutilanteen hoitamista sekä työnantajaimagoa.

Kauppiaille ja kauppiasharjoittelijoille kohdistettujen valmennusten ja koulutusten, esimerkiksi Ruokakauppiasvalmennuksen yhteydessä keräämme osallistujapalautteita, joiden avulla kehitämme toimintaamme.

Laitteiston ja selaimen versio-, asetus-, tunniste- sekä verkkoselailutietoja käytetään käyttämiesi järjestelmien, lomakkeiden yms. kehittämiseksi sekä varmistamaan järjestelmien turvallisuutta, lakien noudattamista ja liiketoiminnan kehittämistä.

Kulloinkin antamasi tiedot (esim. henkilötiedot, antamasi vastaukset kyselyissä tai tutkimuksissa, verkkoselailutiedot) voidaan yhdistää Plussa-asiakastietoihisi ja analyysin tuloksia voidaan käyttää K-ruokakauppojen, Keskon ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan kehittämiseen, markkinoinnin tai asiakaspalvelun toteuttamiseen ja tilastointiin.

Tietojen käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi (esim. ketjutoimintaan liittyvän tiedonkeruun osalta) sekä oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi.

Henkilötietojesi käsittely on tarpeen oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi. Katsomme, että meillä on oikeutettu etu käsitellä tutkimuksen, kyselyn, palautteen, arvonnan tai kilpailun yhteydessä meille antamiasi tietoja palvelun toteuttamiseen, toteuttamisen kannalta tarvittavaan yhteydenpitoon sekä liiketoimintaamme asiakaslähtöisempään kehittämiseen. Tietojen käsittely ja analysointi mahdollistaa kohdistettujen ja räätälöityjen hyödykkeiden tai etujen tarjoamisen sinulle sekä liiketoimintamme palveluiden laadun parantamisen.

4. Säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi palveluissamme seuraavasti: Säilytämme henkilötietoja enintään kuusi kuukautta tietojen antamisesta tai pidempiaikaisen systemaattisen tiedonkeruun päättymisestä. Ketjutoiminnan toteuttamiseen tarvittavien henkilötietojen säilytysaika on kuitenkin enintään 24 kuukautta kunkin yksittäisen tietojenkeruun päättymisestä.

Arvontaan osallistuneiden henkilöiden tietoja säilytetään kolme kuukautta arvonnan päättymisen jälkeen. Palkittujen voittajien tietoja säilytämme arvontaverolainsäädännön mukaisesti kuluvan vuoden ja sitä seuraavien viiden vuoden ajan. Kirjanpitomme tositeaineistoon sisältyviä tietoja säilytämme kuluvan vuoden ja sitä seuraavien kuuden vuoden ajan.

5. Oikeutesi peruuttaa suostumus

Kun käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi. Voit peruuttaa suostumuksesi olemalla yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen tietosuoja.pttutkimukset@kesko.fi.

6. Mitä muita oikeuksia sinulla on?

Tietojen tarkastaminen Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Kesko ilmoittaa käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tietojen korjaaminen Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.

Tietojen poistaminen Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Tietojen siirtäminen Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

Käsittelyn vastustaminen Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten.

Käsittelyn rajoittaminen Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

7. Kuinka käytät oikeuksiasi?

Keskolla on tietosuojaportaali osoitteessa www.kesko.fi/tietosuoja. Portaalissa voit tehdä toimenpidepyynnön tunnistautumalla vahvasti pankkitunnuksillasi. Portaalin kautta saamaamme pyyntöön vastaamme ensisijaisesti portaalin kautta ellet nimenomaan pyydä muuta toimitustapaa.

Mikäli et halua tai voi käyttää portaalin palveluita, voit myös lähettää meille henkilökohtaisesti allekirjoittamasi pyynnön kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen. Merkitse kuoreen ”tietosuoja”. Tällaiseen pyyntöön vastaamme kirjeitse. Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme kirjeen henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastaanotetuksi kukaan muu kuin vastaanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan ja tietojen luottamuksellisuuden.

8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Kesko rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse, mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Kesko pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu:

 • Tietotekniikka- ja järjestelmäpalveluiden tuottajia
 • Tutkimus- ja kyselypalveluiden ja -järjestelmien tuottajia

Kesko Oyj:n eri yksiköille tai tytäryhtiöille sekä K-ruokakaupoille luovutetaan kulloinkin asian hoitamiseen vaaditut henkilötiedot mm. mahdollisten luvattujen palkkioiden toimittamiseksi.

Henkilötietoja katsotaan siirtyvän EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle tietotekniikkapalveluiden tuottamisen yhteydessä, kun henkilötietoihin on käyttömahdollisuus Intiasta käsin. Tästä tietojen siirrosta on tehty palvelutoimittajan kanssa sopimus noudattaen EU-komission vahvistamia mallisopimuslausekkeita. Mallisopimuslausekkeisiin voit tutustua osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en.

Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

9. Valitusosoitus

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

10. Välttämättömät tiedot

Jotta voisimme kehittää K-ruokakauppojen sekä Kesko Oyj:n tai sen tytäryhtiöiden toimintaa asiakaslähtöisemmäksi, palkita sinut ja noudattaa ketjutoimintaan liittyviä sopimuksia, on meidän käsiteltävä välttämättömiä henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat mm. nimi ja yhteystiedot.

11. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita, informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.

12. Tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta

Kesko Oyj:n kauppiasrekisteristä saadaan kauppiaille tai kauppojen henkilökunnalle suunnattuihin kyselyihin ja laajempiin henkilöstötutkimuksiin osallistuvien kauppojen ja kauppiaiden yhteystiedot.

13. Tietosuojavastaava

Voit olla yhteydessä Keskon tietosuojavastaavaan, jos asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä Keskon tai sen tytäryhtiöiden toiminnoissa.

Saat yhteyden Kesko Oyj:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse tietosuojavastaava@kesko.fi