Verkkokaupan kirjautuminen on uudistunut! Lue lisää täältä.
K-Ruoka Instagram-arvonnan säännöt

K-Ruoka Instagram-arvonnan säännöt

K-Ruokaa seuraa Instagramissa yli 30 000 ruoanystävää!

1. Arvonnan järjestäjä

Kesko Oyj Päivittäistavarakauppa
Mannerheimintie 117
00280 Helsinki

2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voi osallistua 19.3. - 26.3.2019 klo 12:00 välisenä aikana kommentoimalla ja tagaamalla toinen henkilö K-Ruoan Instagram-sivujen 19.3.2019 lisättyyn julkaisuun. Yksi kommentti on yksi arpa.

Palkintojen arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

3. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus

Palkinnot arvotaan osallistuneiden kesken 27.3.2019 mennessä.

Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkinnon voittajiin. Palkinnot toimitetaan voittajan ilmoittamaan Suomessa olevaan osoitteeseen. Yksi palkinto sisältää kaksi lahjakorttia, joista molemmat lähetetään kommentoineen voittajan osoitteeseen. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei kahden (2) viikon aikana kohtuullisin toimenpitein taikka muusta kuin arvonnan järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, ei järjestäjillä ole velvollisuutta toimittaa palkintoa sen voittajalle, vaan se voidaan arpoa uudestaan.

4. Palkinnot

Arvotaan palkintona osallistuneiden kesken viisi (5) palkintoa, joista jokainen sisältää kaksi (2) kolmenkymmenen euron (30€) arvoista K-ruokakauppojen lahjakorttia. Yhden palkinnon arvo on 60€ ja kaikkien palkintojen yhteenlaskettu arvo on 300€.

5. Palkintoihin liittyvät ehdot

Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti. Arvontaan osallistujien henkilötietoja käsitellään arvontaan ja sen järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin henkilötietolain säännösten mukaisesti. Henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

Voittajan tulee ilmoittaa yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle, mikäli voittaa arvonnassa ja haluaa palkinnon. Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista, esim. matkoista. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

6. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä.

7. Arpajaisvero

Arvonnan järjestäjä vastaa näistä palkinnoista maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

8. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Osallistumalla arvontaan osallistuja myöntää arvonnan järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen nimeä arvontaan liittyvässä tiedotuksessa.

Arvonta ei ole Facebookin, Instagramin tai Twitterin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima eikä millään tavalla liity niihin. Kilpailun sääntöjen lisäksi järjestäjä ja osallistujat sitoutuvat noudattamaan Facebook-, Instagram- ja Twitter-palveluja koskevia sääntöjä.

Rekisteriseloste