Ruokatrendit 2019

Ruokatrendit 2019

Ruoka kiinnostaa ja puhuttaa laajalti. Vuoden 2018 ja erityisesti syksyn isoimpia puheenaiheita olivat ruoan vastuullisuuteen liittyvät näkökulmat kuten suomalaisen ruoan tulevaisuus sekä ruoan ja elintarvikkeiden vaikutukset ilmastonmuutokseen. Toisaalta suomalaiset kiinnittävät entistä enemmän huomiota omaan hyvinvointiin sekä elämyksiin, joita ruoka voi tuoda. Laadukas ja terveellinen ruoka kiinnosti yhä useampaa.

K:n Ruokailmiöt -raportti kertoo, mitä suomalaiset valitsevat ostoskoriinsa entistä enemmän vuonna 2019. Mitkä ovat ruokaan liittyvät ilmiöt, jotka nousevat puheenaiheiksi ja kiinnostavat suomalaisia tänä vuonna?

Kertoimet trendi 2019

K:n Ruokailmiöt 2019 -tutkimukseen vastasi lokakuussa 1069 kuluttajaa. Otos painotettiin vastaamaan Suomen väestöä iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan.

Elämykselliset ruokailmiöt edelleen kasvussa

Hyvinvoiva arki ja tiedostava kuluttaminen ovat isoimmat ruokailmiöt suomalaisten arjessa. Tiedostava kuluttaminen vaikuttaa jopa 55 prosentilla suomalaisista ruokavalinnoissa ja ilmiö on nyt tehdyn asiakastutkimuksen mukaan edelleen kasvussa.

elamyksellisyys alakuva

Hyvinvoiva arki -trendi on kasvanut vähemmän, mutta jos tarkastellaan tätä yhdessä ilmiön alta erkaantuneen täsmähyvinvoinnin kanssa, voidaan sanoa myös hyvinvoinnin ilmiönä edelleen kasvavan. Tunteisiin vetoavista ruokailmiöistä yksilöllisyyttä korostava ruokahifistely näyttäisi kasvavan eniten vuonna 2019. Ruokahifistelyssä omaan ruoanlaittoon haetaan ideoita ammattilaisilta, myös tarinat tuotteiden takana kiinnostavat. Ruokaseikkailu on kasvanut maltillisemmin. Uudet maailman maut innostavat suomalaisia ja ruoasta haetaan yhä enemmän yhteisöllisyyttä samoin kuin kokemuksellisuutta. Kiireen helpottaminen on myös tärkeä ruokatrendi, ja nopeasti valmistuville ruoille sekä puolivalmiille tuotteille riittää kysyntää jatkossakin.

Lue koko raportti tästä: Ruokailmiöt