K-Ruoka-sovellus uudistuu! Lue lisää täältä.

Tämä seloste koskee henkilötietojen käsittelyä K-Ruuan asiakaskyselyissä

Tämä seloste koskee henkilötietojen käsittelyä K-Ruuan asiakaskyselyissä

1. Rekisterinpitäjä

Kesko Oyj, Helsinki

Y-tunnus 0109862-8

PL 1, 00016 KESKO

Tämän arvonnan osalta voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään seuraavilla tavoilla: Sähköpostilla: kruoka@kesko.fi

2. Mitä tietoja käsittelemme?

Tässä rekisterissä käsittelemme tutkimuksen, kyselyn tai kehittämisohjelman aiheesta riippuen alla esitettyjä henkilötietojasi. Kerättävät tiedot voivat vaihdella tutkimusohjelmittain tai kyselyittäin.

Kyselyyn tai tutkimusohjelmaan antamasi vastaukset: esim. sosioekonomiset taustatiedot, K-ryhmän tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä asiakastyytyväisyyteen liittyvät vastaukset

Yhteystiedot: esim. etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Tutkimuksen yhteydessä saaduista vastauksista muodostetaan anonyymeja analyyseja, yhteenvetoraportteja sekä sitaatteja. Yhteystietoja hyödynnetään ainoastaan mahdollisia jatkotutkimuksia sekä arvontoja varten, valittujen henkilöiden kontaktoimiseen. Jatkotutkimukset voivat olla esim. haastatteluita, online-tehtäviä tai kyselyitä. Mikäli ilmoittaudut kyselyn yhteydessä jatkotutkimukseen, voidaan kyselyssä antamasi vastaukset yhdistää yhteystietoihisi, jotta voimme valita jatkotutkimukseen mahdollisimman sopivat henkilöt. Mikäli et ilmoita halukkuudestasi osallistua jatkotutkimukseen, emme voi yhdistä antamiasi vastauksia yhteystietoihisi.

3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?

Tässä rekisterissä käsittelemme K-Ruoka -verkkokaupan asiakaskyselyn yhteydessä keräämiämme henkilötietoja seuraavasti:

Antamasi vastaukset yhdistetään kaikkien muiden osallistujien antamiin vastauksiin ja esitetään anonyymeina sitaatteina tai yhteenvetoraportteina.

Jatkotutkimuksiin ilmoittautuneiden vastauksien yhdistämiseen henkilötietoihin sekä valittujen henkilöiden kontaktoimiseen. Jatkotutkimukseen ilmoittautuminen on vapaaehtoista.

Lahjakorttien arvonnan suorittamiseen, voittajien kontaktoimiseen ja lahjakortin lähettämiseen. Arvontaan osallistuvien henkilötietoja ei yhdistetä vastauksiin.

Henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu kehittää toimintaansa ja asiakastyytyväisyyttä, mahdollistaa jatkotutkimukseen osallistuminen sekä toteuttaa arvonta niiden rekisteröityjen osalta, jotka ovat toimittaneet rekisterinpitäjälle yhteystietonsa arvontaan osallistumisen yhteydessä.

4. Säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi palveluissamme seuraavasti:

Jatkotutkimukset järjestetään kuuden kuukauden sisällä kyselyn järjestämisestä. Jatkotutkimuksen ilmoittautuneiden henkilötiedot poistetaan heti jatkotutkimuksien suorittamisen jälkeen.

Kolmen 50 euron arvoisen lahjakortin arvonta suoritetaan kerran kuukaudessa (marras-joulukuu 2021). Kussakin arvonnassa käsitellään ainoastaan niiden vastaajien tietoja, jotka ovat osallistuneet arvontaan kyseisen kuukauden aikana. Mikäli et voita lahjakorttia, antamasi henkilötiedot poistetaan heti arvonnan suorittamisen jälkeen eli kuukauden kuluessa siitä kun olet osallistunut arvontaan.

Mikäli voitat arvonnassa lahjakortin, henkilötietojasi säilytetään arvontaa koskevassa arvontapöytäkirjassa kuluvan vuoden ja sitä seuraavien kuuden vuoden ajan kirjanpitolainsäädännön mukaisesti.

5. Mitä oikeuksia sinulla on?

Tietojen tarkastaminen Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Kesko ilmoittaa, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tietojen korjaaminen Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.

Tietojen poistaminen Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Käsittelyn vastustaminen Käsittelemme henkilötietojasi jatkotutkimuksen ja arvonnan toteuttamista koskevien oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten.

Käsittelyn rajoittaminen Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

6. Kuinka käytät oikeuksiasi?

Voit lähettää meille pyynnön sähköpostitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Voit myös lähettää meille henkilökohtaisesti allekirjoittamasi pyynnön kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen. Merkitse kuoreen ”tietosuoja”.

7. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Kesko rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse, mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Kesko pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu esimerkiksi tietotekniikka- ja järjestelmäpalveluiden tuottajat. Kysely toteutetaan Webropol Oy:n alustaa hyödyntäen.

8. Valitusosoitus

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

9. Välttämättömät tiedot

Jotta voimme suorittaa arvonnan ja toimittaa lahjakortit arvonnan voittajille, on meidän käsiteltävä välttämättömiä henkilötietoja. Näitä ovat tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2. mainitut tiedot.

10. Tietosuojavastaava

Voit olla yhteydessä Keskon tietosuojavastaavaan, jos asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä Keskon tai sen tytäryhtiöiden toiminnoissa.

Saat yhteyden Kesko Oyj:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse:

tietosuojavastaava@kesko.fi