Arla Luonto+ - entistä paremmat pakkaukset

Arla Luonto+ - entistä paremmat pakkaukset

Päivitetty 19.9.2019

Helmikuusta 2019 alkaen Arlan tutut maitojen, jogurttien ja ruoanvalmis-tustuotteiden harjakattoiset pakkaukset ja Luonto+ pikarit ovat entistä parempi valinta ympäristön kannalta.

Suomen ensimmäinen kartonkinen jogurttipurkki

Tutut Arla Luonto+ jogurttien maut – Mango, Vanilja, Mustikka ja Päärynä - saivat uuden ja paremman kodin helmikuussa. Uudet 175g jogurttipurkit ovat täysin kierrätettäviä kartonkike-räyksessä. Myös kannen voi kierrättää kartonkikeräyksessä, sillä se on valmistettu puukuitu-materiaalista. Arjessa se tarkoittaa entistä vähemmän sekajätettä ja entistä helpompaa kierrä-tystä.

Kippo ja kansi kartonkikeräykseen: asiakkaiden toiveena helposti kierrätettävät pienet jogurttipurkit!.

Arla Luonto+ 175g jogurtit

100% metsästä peräisin olevat isot jogurtti- ja smoothie-pakkaukset

Arla Luonto+ -sarjan harjakattoiset pakkaukset ovat täysin uusiutuvaa materiaalia, kun purkin sisäpinnalla oleva muovikalvo on puupohjaista biomuovia. Mäntyöljyä syntyy jatkuvasti suoma-laisen UPM:n tehtaalla selluntuotannon sivuvirtana, joten se ei kilpaile ruoan- tai rehutuotannon kanssa eikä sitä varten tarvitse kaataa yhtään ylimääräistä puuta. Puupohjaisen, uusiutuvan biomuovin hyödyntäminen harjakattoisissa pakkauksissa on ympäristön kannalta kestävä ja vas-tuullinen ratkaisu, sillä se vähentää fossiilisen muovin tarvetta ja pienentää merkittävästi pak-kauksen hiilijalanjälkeä.

Arla Luonto+ 1L jogurtit