Verkkokauppa
Aktuellt i nätbutiken K-Ruoka

Aktuellt i nätbutiken K-Ruoka

Artikeln har uppdaterats 23.6.2020

Det debiteras för papplådorna som varorna levereras i. Varför?

På samma sätt som för butikernas plast- och papperskassar debiteras det även för nätbutikens papplådor enligt antal. En stor del av K-Ruoka-nätbutikerna har även tidigare debiterat för det använda förpackningsmaterialet. En del butiker uppbar tidigare en fast materialavgift för leveranserna, men vi förenhetligar prissättningen och i fortsättningen debiteras kostnaderna för förpackningsmaterialet, alltså papplådorna och plastkassarna, av de flesta butiker enligt det använda antalet.

Vi bemödar oss speciellt om att förpacka inköpen förnuftigt, att utrymmet i papplådan används effektivt och att den håller att lyftas. I papplådor hålls varorna snygga och lådorna kan staplas på varandra vid transporten, varvid inköpen rör sig mindre och vi kan trygga kvaliteten på varorna.

I mathandeln på nätet kan leveranspriset numera variera. Vad beror det på?

Många butiker har tagit i bruk en flexibel prissättningsmodell, som bättre kan ta i beaktande lugnare och mer brådskande tidpunkter samt även mer exakt till exempel leveransvägens längd. Utanför rusningstid är priserna lägre. Å andra sidan kan leveransavgiften vara högre till exempel för en beställning som ska levereras till en leveransområde som ligger långt borta, eftersom det tar längre att leverera den.

I fortsättningen möjliggör ett flexibelt system även olika modeller som kunder har önskat, till exempel snabbleveranstidsfönster, eller längre, men förmånligare leveranstidsfönster.

Hur fastställs priset i den flexibla modellen?

Varje butik avgör själv hur den prissätter tjänsten den erbjuder och tar då i beaktande situationen, till exempel när det är lugnare och rusning samt även hur vidsträckta leveransområdena är. Vissa butiker erbjuder också en nedsatt leveransavgift, då beställningen är av en viss storlek.

På vilket sätt kan jag själv påverka leveranspriset?

Du kan kontrollera vilka leveransalternativ, -tider och -priser som din butik erbjuder under de kommande fyra veckorna. Ifall du vill försäkra dig om ett leveranstidsfönster vid en viss tid och till ett visst pris under kommande veckor i god tid, kan du redan boka det genom att skicka en beställning med ett par produkter och komplettera den senare. Möjligheten att komplettera förutsätter, att du var inloggad, när du gjorde den ursprungliga beställningen. Närmare anvisningar om hur en viss leveranstid bokas finns här.

Jag försökte göra en nätbutiksbeställning, men jag hittar ingen ledig hemleveranstid eller de första leveranstiderna är så långt framme. Vad kan jag göra?

Antalet nätbutiksbeställningar har ökat markant och därför har beställningsfönstren fyllts i en del av butikerna för flera dagar framåt. I många områden finns det ändå flera K-mataffärer som levererar hem varor. Vi rekommenderar att du kontrollerar vilka butiker som levererar hem varor i området med hjälp av butikssökningen på webbplatsen K-Ruoka.fi.

Se även här butiker, som inte ännu har K-Ruoka-nätbutiken, men som erbjuder hemleverans av inköp.

Jag fick min beställning, men några saknas och några produkter har ersatts med andra. Varför?

Den förändrade efterfrågan har lett till att enstaka produkter kan ha tagit slut i butikshyllan innan nästa leverans har inkommit. Vi beklagar att varor saknas. På hyllan finns ändå i allmänhet ersättande produkter. Därför lönar det sig att tillåta att varor får ersättas med andra i nätbutiksbeställningar i mån av möjlighet. Vi försöker då ersätta produkten med en annan motsvarande. Du kan ge närmare anvisningar om hur du vill att de ska ersättas i fältet Meddelande till butiken.

Levererar ni till personer i isolering eller karantän? Hur ska jag gå till väga?

Ja, det gör vi. Både butikspersonalen och chaufförerna iakttar strängare hygienpraxis än normalt. Leveransen kan lämnas vid dörren. Skriv in det i fältet Meddelande till butiken − eller sätt en lapp på ytterdörren, där du ber om att varorna lämnas utanför dörren.

Beställningen ska då betalas på förhand med nätbetalning. Vi rekommenderar även annars att de som beställer från nätbutiken nu även betalar på nätet.

Vad gör ni för att svara på den ökade efterfrågan i nätbutiken?

Vi ökar fortgående butikernas plocknings- och leveranskapacitet samt säkerställer att tjänsten fungerar i sin helhet i mån av möjlighet. De stora beställningarna gör att det praktiska plockningsarbetet går långsammare, och en liten fördröjning kan förekomma i leveranstidtabellerna. Vi öppnar även nya nätbutiker snabbare än planerat.

Många K-köpmän har börjat leverera hem matinköp till seniorkunder eller till alla som hör till någon riskgrupp, även om butiken inte ännu skulle ha någon nätbutik. Butikerna och mer information finns här.

Vilka åtgärder vidtas för att garantera nätbutikens verksamhet?

Vi följer aktivt med situationen och vidtar vid behov åtgärder i systemutvecklingen för att trygga att systemen fungerar även vid störe beställningsmängder.

För att försnabba den praktiska betjäningen rekommenderar vi att beställningarna betalas med nätbetalning.

Vad ska jag ta i beaktande, om jag betalar mina inköp med nätbetalning?

Det förutsätts att du är inloggad för att du ska kunna betala inköpen via nätet. Du ser väl till, att nätbetalning är tillåten med ditt kort, att det finns täckning och inköpsgränsen är tillräckligt stor.

Vid nätbetalning accepteras Visa och MasterCard bank- och kreditkort (även Visa Electron). Diners- och American Express-kort accepteras inte tills vidare vid nätbetalning.

Kortets giltighet säkerställs med en täckningsreservering på 1 euro, som returneras på leveransdagen, då de faktiska inköpen debiteras. Nätbetalning används i de flesta nätbutikerna och vi försöker göra det möjligt att betala på nätet även i de återstående butikerna.

Om tjänsten är överbelastad, kan det påverka införandet av ett nytt betalkort och det går kanske inte genast att göra en nätbetalning. Försök på nytt efter en stund i så fall. Vi beklagar det eventuella extra besväret!

Hur kan jag välja att betala med Debit på ett kombikort?

På framsidan av kombikortet finns kreditkortets uppgifter och kortets giltighetstid. Nedtill på kortets baksida finns Debit-numret, d.v.s. bankkortets nummer.

När jag försöker logga in på nätbutiken, säger systemet att jag redan har K-tunnus?

K-tunnus är den samma, som du kan logga in på mobilappen K-Ruoka med. Om du har laddat ned appen på en smartenhet, kan logga in på webbsidorna med samma K-tunnus www.k-ruoka.fi/kauppa.

Mer information om K-tunnus hittar du här.

Hur kan jag bearbeta beställningen?

Om du är inloggad när du skickar din beställning och har infört Plussa-kortet på K-tunnus, kan du bearbeta din beställning i beställningshistorien och via länken som skickades till din e-post med beställningsbekräftelsen.

Beställningar som har skickats med appen K-Ruoka kan inte tills vidare bearbetas i appen. En beställning som har sänts med appen kan bearbetas på webbläsaren på samma sätt som en beställning som har gjorts på webbsidorna.

Hur beaktar ni riskgrupperna i den här situationen?

Vi har reagerat på situationen genom att införa en avgiftsbelagd telefonbeställningstjänst, vars syfte är att i första hand hjälpa våra seniorkunder att göra beställningar. Mer information hittar du här.

Många K-affärer har börjat leverera hem matinköp till seniorkunder i området eller till alla som hör till någon riskgrupp, även om butiken inte ännu skulle ha någon nätbutik. De här butikerna och mer information finns här.

Verkligt många K-köpmän erbjuder möjlighet för riskgrupper att handla i lugn och ro innan butiken öppnas för andra. Butikerna och mer information hittar du här.

Hur säkerställs hygiennivån när varorna plockas i butiken?

Hygiennivån är överlag hög i finländska matbutiker och en god hygienpraxis är vardag i butikerna. I den här situationen framhävs detta ytterligare och butikerna iakttar en strängare hygienpraxis.

Utöver att hygienen framhävs har det betonats, att man inte får komma till butiken när man är sjuk. Vi följer också noga med myndigheternas ansvisningar. Tills vidare har myndigheterna inte gett några rekommendationer om butikens verksamhet, men vi har beredskap att följa dem genast när de fås.

Hur har hygienen beaktats i varuleveranserna?

Separata hygienanvisningar har uppgjorts för chaufförerna. Förutom anvisningar om den egna hygienen och desinficering av händerna innehåller de även till exempel anvisningar om desinficering av betalterminalerna.

Varför kan jag inte beställa tobaks- och alkoholprodukter?

Enligt Finlands lag kan vi inte leverera tobaks- och alkoholprodukter till dörren. En del av våra butiker har tillstånd att sälja alkoholprodukter via tjänsten Beställ och hämta. Ifall butiken har tillstånd, står det vid alkoholprodukterna: "endast avhämtning".

Jag behöver hjälp med nätbutiken eller beställningen – hur gör jag?

Du kan kontakta oss på en kontaktblankett eller på nätbutikens chatt. Chatten betjänar på våra webbsidor vardagar kl. 9-21, lör. kl. 10–18 och sön. kl. 16–20. Vi besvarar frågorna så snabbt som möjligt!

I första hand för att göra det lättare för äldre att beställa har vi öppnat en telefonbeställningstjänst. Våra kundbetjänare hjälper till med att göra beställningen. Mer information om telefonbeställningstjänsten hittar du här.

gåTillWebbutiken-button