K-Ruoka-sovellus uudistuu! Lue lisää täältä.

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste K-Citymarket Espoo Iso Omena

1. Rekisterinpitäjä

K-Citymarket Iso Omena
Toni Pokela
Piispansilta 11, 02230 Espoo

Tämän rekisterin osalta voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään seuraavilla tavoilla: Sähköpostilla: iso-omena.verkkokauppa@citymarket.fi

2. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme asiakasrekisterissämme seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi ja yhteystiedot
  • (Osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • Asiakkaan tunnistetiedot
  • (Asiakasnumero, asiakastyyppi (henkilö/yritys), syntymäaika tai henkilötunnus (tai Y-tunnus, jos yritys))
  • Asiakasnumero, K-Tunnus ja Plussa-kortin numero
 • Verkkokauppaostosten tiedot
 • Tiedot ostoista, tilauksista, maksutapahtumista, toimituksista ja palautuksista
 • Kielivalinta (suomi/ruotsi)
 • Asiakkaan mahdollinen suostumus vastaanottaa markkinointiviestintää sähköpostitse tai matkapuhelimeen
 • Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja, mm. asiakaspalautteet (myös reklamaatiot), tietosuojapyynnöt, arvonta- ja kilpailuvastaukset sekä tietoja markkinoinnista.

3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietojen käyttötarkoituksesta riippuen joko rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen sopimuksen toteuttamiseen, rekisteröidyn suostumukseen, rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tai lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseen.

Henkilötietoja käytetään laskutus- ja tiliasiakkuuksien hoitoon sekä markkinointiin (sisältäen kaupan oman suoramarkkinoinnin ja markkinointiviestinnän). Lisäksi henkilötietoja käsitellään arvontojen ja tutkimusten järjestämiseksi. Kerättäviä henkilötietoja ovat myös tietosuojapyynnöt, mahdolliset ruoan verkkokaupan tilaus- ja toimitustiedot, reklamaatiot sekä tavarantilauslistat.

Edellä mainittuja henkilötietoja käsitellään esimerkiksi tilausten käsittelemiseksi ja toimittamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi, kaupan toiminnan kehittämiseksi, markkinoinnin ja arvontojen toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittely on tarpeen kaupan ja rekisteröidyn välisen sopimuksen toteuttamiseksi esimerkiksi silloin, kun tietoja käsitellään laskutus- ja tilausasiakkuuksien hoitoon tai verkkokauppatilausten keräilyyn ja toimittamiseen. Markkinointitarkoituksiin ja kaupan toiminnan kehittämiseksi tapahtuva käsittely perustuu puolestaan kaupan oikeutettuun etuun kehittää liiketoimintaansa ja markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan. Kaupalla on lisäksi oikeutettu etu toteuttaa asiakkailleen arvontoja ja käsitellä asiakaspalautteita sekä asiakkaiden tekemiä reklamaatioita. Kauppa käsittelee henkilötietoja myös lakisääteisten velvoitteidensa toteuttamiseksi siltä osin, kun käsittelyn tarkoituksena on henkilötietojen käsittelyä koskeviin pyyntöihin vastaaminen tai kirjanpidon toteuttaminen.

Henkilötietojen käsittely voi myös perustua suostumukseen, jos asiakas on antanut suostumuksen sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseen.

Mikäli tilaat apteekkituotteita ruoan verkkotilauksen yhteydessä, myös Espoonlahden apteekilla on tarvittaessa pääsy henkilö- ja tunnistetietoihin (nimi- ja yhteystiedot, tilauksen tunnistetiedot) niissä tilanteissa, joissa tilauksen käsittely ja toimittaminen sitä vaatii.

4. Säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään tarvittavan ajan, mutta pääsääntöisesti asiakassuhteen keston ajan. Kirjanpidon tositeaineistoon sisältyviä tietoja säilytetään kirjanpitolain velvotteiden mukaisesti kuluva vuosi ja sitä seuraavat kuusi vuotta. Arvontaan osallistuneiden henkilöiden tiedot poistetaan voittajan tavoittamisen jälkeen. Palkittujen voittajien tietoja säilytetään arvontaverolainsäädännön mukaisesti kuluvan vuoden ja sitä seuraavien viiden vuoden ajan.

5. Oikeutesi peruuttaa suostumus

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi lähettämällä suostumuksen perumista koskevan pyynnön tietosuojaselosteen alussa kerrottuun kaupan sähköpostiosoitteeseen. Henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen silloin, jos olet antanut luvan sähköiseen suoramarkkinointiin.

6. Mitä muita oikeuksia sinulla on?

Tietojen tarkastaminen

Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, kauppa ilmoittaa käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei, sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tietojen korjaaminen

Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja virheelliset tietosi korjatuiksi.

Tietojen poistaminen

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Tietojen siirtäminen

Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

Käsittelyn vastustaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten.

Voit myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Käsittelyn rajoittaminen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

7. Kuinka käytät oikeuksiasi?

Voit tehdä henkilötietojen toimenpidepyynnön olemalla yhteydessä kauppaan tietosuojaselosteen alussa kuvattuja yhteystietoja käyttäen.

Pyyntöön vastaamme kirjeitse tai sähköpostia käyttäen. Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme kirjeen henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastanotetuksi kukaan muu, kuin vastanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan ja tietojen luottamuksellisuuden.

8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Kauppa rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse, mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Kauppa käyttää parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu:

 • Kesko Oyj
 • Tietotekniikkapalveluita tuottavat yritykset
 • Verkkokaupan kuljetusyritys
 • Tilitoimisto

Lisäksi luovutamme apteekkituotteiden tilauksen yhteydessä nimi- ja yhteystiedot Espoonlahden apteekille, joka käyttää kyseisiä tietoja apteekkitilausten käsittelyä varten.

Henkilötietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

9. Valitusosoitus

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto.

10. Välttämättömät tiedot asiakasrekisterin kannalta

Jotta voisimme tarjota sinulle edut/palvelut, on meidän käsiteltävä sopimuksen täytäntöönpanemiseksi välttämättömiä henkilötietoja. Nämä tiedot ovat mainittu tämän selosteen Mitä tietoja käsittelemme? -kohdassa.

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi

Tämän rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.

13. Säännönmukaiset tietolähteet

Jos asioit verkkokaupassa, saamme ostoa ja toimitusta koskevat tiedot Kesko Oyj:ltä, joka ylläpitää K-Ruoka -verkkopalvelua ja mobiilisovellusta.