Kauppa vähentämään ruokahävikkiä ja pakkausjätettä

Hävikin vähentäminen on tärkeää sekä yritysten taloudellisen tuloksen parantamisen että ruoan kulutuksen ympäristövaikutusten vähentämisen kannalta. Toimenpiteet hyödyttävät niin yrityksiä, ympäristöä kuin kuluttajiakin.

Päivittäistavarakauppa ry, ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö käynnistävät Motiva Oy:n kanssa hankkeen, jonka tavoitteena on löytää keinoja entisestään vähentää kaupoissa syntyvän ruoka- ja pakkausjätteen määrää. Myös K-ruokakaupat ovat Ruokakeskon kautta Päivittäistavarakauppa ry:n jäseniä.

- On hienoa, että toimiala lähtee omaehtoisesti vähentämään jätteiden syntymistä. Päätös yhteistyöstä oli meille luonteva, sillä käytännön toimenpiteisiin keskittyvä hanke edistää kansallisen materiaali-tehokkuusohjelman tavoitteita, ympäristöneuvos Jarmo Muurman ympäristöministeriöstä kertoo.

– Hävikin vähentäminen on päivittäistavarakaupassa tärkeä jatkuvan kehittämisen kohde, koska jokainen hävikistä säästetty euro näkyy suoraan yritysten tuloksessa. Pellolta kuluttajan pöytään ulottuvassa elintarvikeketjussa on haettava kaikki mahdollisuudet hävikin vähentämiseen. Tässä vapaaehtoisella sopimustoiminnalla voi olla annettavaa yritysten välisen yhteistyön mahdollistajana ja parhaiden käytäntöjen edistäjänä, johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry:stä painottaa.

- K-ruokakapoissa on kauppiaiden oman aktiivisuuden ansiosta jo vuosikymmenten ajan saatu erilaisilla toimintatavoilla vähennettyä ruokahävikkiä melko tehokkaasti. Päivittäistavarakauppojen yhteinen hanke on hieno askel yhä vaikuttavampien hävikin estämiseen tähtäävien toimintatapojen vimeiseksi ruokakauppoihin, sanoo Ruokakeskon ympäristöpäällikkö Timo Jäske.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n tutkimusten mukaan elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan osuus ruokahävikistä on yhteensä noin 38 %. Elintarviketeollisuus ja kauppa voivat vaikuttaa myös alkutuotannossa, kotitalouksissa ja ravintoloissa tapahtuvaan hävikkiin toimimalla elintarvikeketjussa tehokkaasti ja palvelemalla asiakkaitaan hyvin. Samalla tuetaan YK:n tavoitetta vähentää ruokahävikkiä 50 % vuoteen 2030 mennessä.

Britannian ruokakaupasta hyviä kokemuksia

Mahdollisia uusia toimintamalleja haetaan muun muassa Iso-Britanniasta, jossa ruokakaupat ovat saaneet merkittäviä tuloksia ruoka- ja pakkausjätteen vähentämisessä viisivuotisen Courtauld Commitment -hankkeen puitteissa.

– Vapaaehtoisen toiminnan malli on ollut Briteissä menestyksekäs ja sitä kannattaisi hyödyntää myös Suomessa, toimialapäällikkö Anna Vainikainen Elintarviketeollisuusliitosta toteaa.

Britanniassa onnistuttiin vuosina 2005–2010 vähentämään päivittäistavarakauppojen ruoka- ja pakkausjätettä 1,2 miljoonaa tonnia. Se tarkoittaa noin 128 000 jäteautollista jätettä. Jos Suomessa saataisiin väkilukuun suhteutettuna vastaava parannus, se tarkoittaisi noin 200 miljoonan euron säästöä. Hankkeen yhtenä tavoitteena onkin kartoittaa Britannian mallin soveltuvuus Suomen ruokakaupalle ja sen toimitusketjulle. Myös ruokahävikin vähentämiseksi jo tehdyt toimenpiteet käydään tarkkaan läpi.

Hankkeessa syntyvä tieto kootaan koko toimitusketjun yritysten käyttöön. Jatkossa tavoitteena on kehittää uusia työkaluja ja toimintatapoja, joita erikokoiset päivittäistavarakaupat voivat hyödyntää parantaessaan materiaalitehokkuuttaan.

Mitä ruokahävikki merkitsee kaupalle?