K-Kalapolut — Kuteminen kuuluu kaikille

Tiesitkö, että meritaimen on uhanalaisempi kuin saimaannorppa? K-ryhmä ja WWF aloittavat monivuotisen yhteistyön uhanalaisten vaelluskalakantojen pelastamiseksi ja palauttamiseksi. Yhteistyössä avainroolissa ovat K-kauppiaat.

Kalat ja kalastus ovat aina olleet tärkeä osa suomalaisten elämää. Ajan myötä Suomen vaelluskalat ovat kuitenkin muuttuneet uhanalaisiksi. Yhdessä voimme pelastaa ne.

Kuteminen kuuluu kaikille. 

Vaelluskalakantamme ovat pelastettavissa

Yhteiskuntaa rakentaessamme olemme ajattelemattomuuttamme tukkineet vaelluskalojen pääsyn kutupaikoille. Kalojen nousun virtavesiin voi pysäyttää pienimmillään esimerkiksi tierumpu, siltarumpu tai vanha myllypato. Kaikki Suomen vaelluskalat ovat uhanalaisia. Harva ehkä tulee ajatelleeksi, että meritaimen on uhanalaisempi kuin saimaannorppa. Vaelluskalakantamme ovat pelastettavissa, mutta se vaatii talkoohenkeä.

K-ryhmä ja WWF aloittavat laajan, monivuotisen yhteistyön uhanalaisten vaelluskalakantojen pelastamiseksi ja palauttamiseksi. Osana yhteistyötä kartoitamme eri puolilta Suomea löytyviä tuhansia kutuesteitä ja lähdemme poistamaan niitä talkoohengessä yhdessä WWF:n, paikallisten K-kauppiaiden ja maanomistajien kanssa – yksi este kerrallaan. Moni pieni kutueste on mahdollista purkaa yhden päivän talkootyöllä, mutta vaikutus on valtava. Yhteistyö on jatkumoa K-ryhmän pitkäjänteiselle työlle kestävien kalakantojen turvaamiseksi.

Käännä katseesi pinnan alle: k-kalapolut.fi

K-Kalapolut

Termit tutuiksi

Vaelluskalat
Vaelluskaloiksi kutsutaan kalalajeja, joiden elinkiertoon kuuluu vaelluskäyttäytyminen esimerkiksi lisääntymisalueiden ja järven tai meren välillä. Vaelluskaloja ovat muun muassa lohi, järvilohi, taimen, ankerias, toutain, nahkiainen sekä nieriän, harjuksen ja siian vaeltavat muodot. Kaikki vaelluskalamme ovat uhanalaisia.

Kutueste
Vaelluskalojen nousun kutupaikoille puroihin ja jokiin voi estää pienimmillään esimerkiksi tie- tai siltarumpu, vanha myllypato tai muu kutueste. K-ryhmän ja WWF:n yhteistyössä lähdetään kartoittamaan ja poistamaan eri puolilta Suomea löytyviä kutuesteitä.

WWF:n Kalaopas
WWF:n Kalaopas ohjaa ympäristöystävälliseen kuluttamiseen liikennevaloin. Vihreällä merkityissä lajeissa kalakannat ovat elinvoimaisia ja pyynti ei aiheuta ympäristöhaittoja. Keltaisella merkittyjen lajien kohdalla kestävyys vaihtelee alueittain. Punaisella merkityt lajit ovat uhanalaisia tai voimakkaasti ylikalastettuja tai pyyntiin käytetään tuhoisia kalastusmenetelmiä. 

Pirkan vastuullinen kalasaalis

Nostolistauksessa ei ole tässä yhteydessä mitään listattavaa valituilla parametreillä.