Ole koutsi, älä välitä alkoholia alaikäiselle

Ole koutsi, älä pelikaveri. Älä välitä alkoholia alaikäiselle.

Alaikäiset nuoret saavat tutkimusten mukaan alkoholia ensisijaisesti täysi-ikäisiltä ystäviltään, sisaruksiltaan tai vanhemmiltaan. Myös tuntemattomia aikuisia voidaan pyytää ostamaan alkoholia alaikäisen puolesta. Ole koutsi, älä pelikaveri -kampanja muistuttaa, että vastuullinen aikuinen ei välitä alkoholia alaikäisille. Se on myös lain mukaan kiellettyä. Kampanjan toteuttavat Päivittäistavarakauppa ry ja sen jäsenyritykset. Kampanjan puhemiehenä toimii jääkiekkovalmentaja Jukka Jalonen.

Lue lisää: www.olekoutsi.fi

Ikärajavalvonta on osa kaupan vastuullista toimintaa

Päivittäistavarakaupoissa on käytössä ohjeistus, jonka mukaisesti henkilökunta tarkastaa alkoholia tai tupakkaa ostavan asiakkaan iän, jos tämä vaikuttaa alle 30-vuotiaalta.

– Nuoren henkilön iän arviointi ole aina ihan helppoa, mutta äärimmäisen tärkeää. Ikärajavalvonnan avulla varmistetaan, ettei alkoholia tai tupakkaa päädy alaikäisten lasten ja nuorten käyttöön. Tavoitteena on tehdä papereiden näyttämisestä alkoholin ja tupakan oston yhteydessä arkinen ja itsestään selvä osa asiointia, ikärajavalvonnasta vastaava asiantuntija Anna Salminen Päivittäistavarakauppa ry:stä kertoo.

Ikärajavalvonta ja välittämisepäilyihin puuttuminen ovat osa kaupan vastuullista toimintaa. Laki velvoittaa kauppaa varmistamaan, ettei alkoholijuomia myydä alaikäisille. Alkoholin myynnin lisäksi myös alkoholin välittäminen alaikäiselle on laissa kielletty ja rangaistava teko. Kauppa ei siis voi myydä alkoholijuomaa täysi-ikäisellekään asiakkaalle, jos myyjällä on syytä epäillä alkoholin päätyvän edelleen alaikäisen käyttöön.

Ikärajapassikoulutus osa kassahenkilöstön ammattitaitoa

Ikärajapassikoulutus on osa päivittäistavarakaupan ikärajavalvottavien tuotteiden omavalvontaa. Yhtenäinen ja selkeä koulutus helpottaa kassahenkilöstön työtä ja varmistaa tasalaatuisen ja luotettavan ikärajavalvonnan kaikissa Suomen yli 3 000 päivittäistavarakaupassa.

Ikärajavalvottavia tuotteita ovat alkoholin ja tupakan lisäksi muun muassa nikotiinivalmisteet, ilotulitteet, rahapelit sekä ikärajamerkityt tietokonepelit, elokuvat ja lehdet.

Ikärajavalvonta on osa kassahenkilöstön ammattitaitoa. Ikärajavalvontaan liittyy useita eri lakeja ja ohjeistuksia ja myös ikärajoja on useita erilaisia. Myymälöiden henkilöstöllä on valtavasti osaamista ja tehty työ on myös tuonut tulosta.