Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Ruokakesko Oy / Markkinointi- ja konseptit
Satamakatu 3
00016 Kesko
Y-tunnus: 0109862-8
k-ruoka@kesko.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ruokakesko Oy / Markkinointi- ja konseptit
Johanna Koroma
Satamakatu 3
00016 Kesko
Y-tunnus: 0109862-8
k-ruoka@kesko.fi
010 53 11

3. Rekisterin nimi

K-ruoka Keveämpi arki

4. Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Asiakkaan tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän järjestämiin lyhytkestoisten kampanjoiden suoramarkkinointitarkoituksiin, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksen.

Rekisteriin kerätään kaikista Keveämpi arki -ohjelmaan osallistuneista henkilöistä etunimi, sukunimi sekä sähköpostiosoite sähköisen asiakaskirjeen lähettämistä varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kilpailu-/arvontalomakkeessa pyydetyt tiedot. Näitä ovat seuraavat tiedot rekisteröidyistä:
 
Henkilötiedot:
- etunimi
- sukunimi

Yhteystiedot:
- sähköpostiosoite

Mahdollinen suostumus vastaanottaa sähköisiä asiakaskirjeitä Ruokakeskon järjestämistä lyhytkestoisista kampanjoista.

6. Säännön mukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään Keveämpi arki –ohjelmaan ilmoittautumisen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain mukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojausperiaatteet

Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti suojatussa palvelimessa ja ovat vain Ruokakeskon ennalta määrittelemien henkilöiden käytettävissä.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.