Säännöt

1. Arvonnan järjestäjä

Kesko Oyj PT Markkinointi 
Mannerheimintie 117 
00280 Helsinki

2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus

Kyselyn arvontaan voi osallistua vastaamalla kyselyyn ja sen jälkeen täyttämällä omat yhteystietonsa arvontalomakkeelle 16.3.-21.3.2018. Arvontaan osallistutaan täyttämällä ja lähettämällä lomake.

Palkinnon arvontaan voi osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat vastanneet kyselyyn (alle 18-vuotiailta vaaditaan huoltajan suostumus). Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

3. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus

Arvonta suoritetaan kaikkien arvontaan osallistujien kesken torstaina 22.3.2018. Palkinto toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Palkinto toimitetaan ainoastaan Suomessa olevaan osoitteeseen.

4. Palkinnot

Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan yksi (1) kpl 100 EUR arvoinen K-lahjakortti. Palkintojen yhteenlaskettu arvo 100 EUR. 

5. Palkintoihin liittyvät ehdot

Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi.

6. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä.

7. Arpajaisvero

Palkinnon tarjoaa Kesko PT Markkinointi,  joka vastaa palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

8. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Voittajan nimi voidaan kuitenkin julkaista Keskon hallinnoimilla Facebook-sivuilla tai netti- ja mobiilisivuilla.