Säännöt

1. Arvonnan järjestäjä
Kesko Oyj Päivittäistavarakauppa
Mannerheimintie 117
00280 Helsinki 

2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus
Äänestä vapun hittiresepti -arvontaan voi osallistua K-Ruoka.fissä 20.4.-1.5.2018. Arvontaan osallistutaan täyttämällä kilpailusivulla oleva lomake. 

Palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt (alle 18-vuotiailta vaaditaan huoltajan suostumus). Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. 

Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti. 

Arvontaan osallistujien henkilötietoja käsitellään arvontaan ja sen järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin henkilötietolain säännösten mukaisesti. Henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

4. Arvonnan suorittaminen ja palkintojen luovutus
Arvonta suoritetaan kaikkien osallistuneiden kesken tiistaihin 3.5.2018 mennessä.  

Palkinto toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Palkinto toimitetaan ainoastaan Suomessa oleviin osoitteisiin. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei kahden (2) viikon aikana kohtuullisin toimenpitein taikka muusta kuin arvonnan järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, ei järjestäjillä ole velvollisuutta toimittaa palkintoa sen voittajalle, vaan se voidaan arpoa uudestaan. 

5. Palkinnot
Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan kymmenen (10) K-ryhmän lahjakorttia. Yhden lahjakortin arvo on 50 euroa. Palkintojen yhteenlaskettu arvo on 500 euroa.

6. Palkintoihin liittyvät ehdot 
Voittaja vastaavat kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

7. Järjestäjän vastuu
Arvonnan järjestäjän ja yhteistyökumppanin vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä. 

8. Arpajaisvero
Palkinnot tarjoaa Kesko Oyj Päivittäistavarakauppa, joka vastaa palkinnoista maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. 

9. Muut ehdot
Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Osallistumalla arvontaan osallistuja myöntää lisäksi arvonnan järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen nimeä arvontaan liittyvässä tiedotuksessa tai markkinointitarkoituksessa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima.