Säännöt

1. Arvonnan järjestäjä
Ruokakesko Oy
Satamakatu 3, 00160 Helsinki
00016 Kesko

Myöhemmin "arvonnan järjestäjä".

2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus

Palautekysely-kilpailuun voi osallistua 6.4.-11.4.2016 välisenä aikana.

Arvontaan osallistutaan täyttämällä yhteystiedot arvontalomakkeeseen.

Palkintojen arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat täyttäneet 18-vuotta. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

3. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus

Palkinto arvotaan yhteystietonsa jättäneiden kesken 12.4.  

Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkintojen voittajiin. Palkinnot toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Palkinnot toimitetaan ainoastaan Suomessa oleviin osoitteisiin.

4. Palkinnot
Arvotaan palkintoina osallistuneiden kesken yksi (1) lahjakortti, jonka arvo on 50 EUR.

5. Palkintoihin liittyvät ehdot
Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti.

Voittajien tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle.
Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

6. Järjestäjän vastuu
Arvonnan järjestäjän vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä.

7. Arpajaisvero
Palkinnot tarjoaa Ruokakesko Oy, joka vastaa näistä palkinnoista maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

8. Muut ehdot
Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Voittajien nimet voidaan julkaista Ruokakeskon hallinnoimilla Facebook-sivuilla sekä Ruokakeskon hallinnoimilla netti- ja mobiilisivuilla.