Pirkka-visa ja korislippuarvonta

SÄÄNNÖT

Järjestäjän tiedot:
Kesko Oyj/Pirkka-markkinointi
Nauvontie 18
00280 Helsinki

Kilpailuaika ja osallistuminen:
Kilpailuun voi osallistua 23.2. klo 9.59 asti vastaamalla kolme monivalintakysymystä sisältävään Pirkka-visaan ja jättämällä sen loppuun yhteystietonsa. Arvomme palkinnot 23.2. klo 10. Voittajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti yhteydessä.

Palkinnot:
Palkinnoksi arvotaan yhteensä 15 x 2 kpl:n lippupaketteja 25.2. pelattavaan Suomi-Bulgaria -koripallo-otteluun.

Kilpailun säännöistä ja niiden noudattamisesta:
Osallistumalla kilpailuun sitoudut noudattamaan sääntöjä sekä järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Kilpailun järjestäjä maksaa arpajaisveron. Jos palkinto katoaa palkinnon lähettämisen jälkeen, järjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan palkintoa. Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkinnon voittajaan. Palkinto toimitetaan voittajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei kohtuullisin toimenpitein taikka muusta kuin arvonnan järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, ei järjestäjillä ole velvollisuutta toimittaa palkintoa sen voittajalle, vaan se voidaan arpoa uudestaan.

REKISTERISELOSTE
 
1. Rekisterinpitäjä

Kesko Oyj / Pirkka-markkinointi
PL 1
00003 Kesko
Y-tunnus: 0109862-8
wilhelmiina.ritala@kesko.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kesko Oyj / Pirkka-markkinointi
Wilhelmiina Ritala
PL 1
00003 Kesko
Y-tunnus: 0109862-8
wilhelmiina.ritala@kesko.fi

3. Rekisterin nimi

Pirkka-visa ja korislippuarvonta.

4. Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Rekisteriin kerätään kaikista arvontaan osallistuneista etunimi, sukunimi sekä sähköpostiosoite ja puhelinnumero voittajien kontaktointia varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kyselylomakkeessa pyydetyt tiedot. Näitä ovat seuraavat tiedot rekisteröidyistä:
 
Henkilötiedot:
- etunimi
- sukunimi

Yhteystiedot:
- sähköposti
- puhelinnumero

6. Säännön mukaiset tietolähteet
 
Henkilötietoja kerätään osallistujalta itseltään osallistumisen yhteydessä.
 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
 
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.
 
8. Rekisterin suojausperiaatteet
 
Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti suojatussa palvelimessa ja ovat vain Keskon ennalta määrittelemien henkilöiden käytettävissä.Kilpailurekisterin tietoja säilytetään siihen saakka kunnes kyselyyn liittyvän arvonnan palkinto on arvottu ja voitosta tiedotettu arvonnan kampanjan sääntöjen mukaan. 
 
9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 
10. Tiedon korjaaminen
 
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.