Säännöt

1. Arvonnan järjestäjä
Ruokakesko Oy 
Satamakatu 3, 00160 Helsinki
00016 Kesko

Myöhemmin "arvonnan järjestäjä".

2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus
Pirkka joulumainos -kilpailuun voi osallistua 20.11.-13.12. 2015 välisenä aikana sivuilla
www.k-ruoka.fi/pirkka-tuotteet/joulufilmi-kisa

Arvontaan osallistutaan täyttämällä yhteystiedot arvontalomakkeeseen.

Palkintojen arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt (alle 18-vuotiailta vaaditaan huoltajan suostumus). Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. 

Osallistujien tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle. Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti. 

3. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus
Palkinnot arvotaan yhteystietonsa jättäneiden kesken 14.12.2015.  

Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkintojen voittajiin. Palkinnot toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Palkinnot toimitetaan ainoastaan Suomessa oleviin osoitteisiin. 

4. Palkinnot
Arvotaan osallistuneiden kesken palkintoina kaksitoista (12) pakettia Pirkka Parhaat Tumma suklaakonvehtia karamelli-merisuola 155 g UTZ, joiden arvo on 3,49 EUR kpl. Palkintojen yhteenlaskettu arvo on 42 EUR.

5. Palkintoihin liittyvät ehdot 
Yksi henkilö voi voittaa vain yhden palkinnon. Mikäli sama henkilö arvonnan perusteella voittaisi useamman palkinnon, katsotaan henkilön voittaneen vain yhden palkinnon ja muut henkilön voittamat palkinnot arvotaan uudelleen. Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti.

Voittajien tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle. Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

6. Järjestäjän vastuu
Arvonnan järjestäjän vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä. 

7. Arpajaisvero
Ruokakesko vastaa näistä palkinnoista maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. 

8. Muut ehdot
Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Voittajien nimet voidaan kuitenkin julkaista Ruokakeskon hallinnoimilla Facebook-sivuilla sekä Ruokakeskon hallinnoimilla netti- ja mobiilisivuilla.