Säännöt

Säännöt

1. Arvonnan järjestäjä
Ruokakesko Oy
Satamakatu 3, 00160 Helsinki
00016 Kesko

Myöhemmin "arvonnan järjestäjä".

2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus
Kilpailuun voi osallistua 27.7.–16.8. 2015 välisenä aikana täyttämällä osallistumislomakkeen tai lataamalla Instagramiin tai Twitteriin itse otetun kuvan siitä, millaisiin talkoisiin kaipaa eväitä. Kuvaan lisätään tunnisteeksi #sudennälkätalkoot, sekä kerrotaan, minkä kentän haluaisi kunnostaa ja miksi.

Palkintojen arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt (alle 18-vuotiailta vaaditaan huoltajan suostumus). Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. 

Osallistujien tulee ilmoittaa arvontaan osallistumislomakkeella osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle. Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

3. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus
Palkinnot arvotaan osallistuneiden kesken 18.8.

Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkinnon voittajaan. Instagramiin tai Twitteiin ladatun kuvan perusteella voittaneet ilmoitetaan Pirkka_kokkaa -Instagram-tilillä ja @PirkkaFi -Twitter-tilillä.

Palkinnot toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Palkinnot toimitetaan ainoastaan Suomessa oleviin osoitteisiin.

4. Palkinnot
Arvotaan palkintoina osallistuneiden kesken 30 kpl lahjakortteja talkoopäivän toteutuksen eväisiin. Yhden palkinnon arvo on 300 EUR. Palkintojen yhteenlaskettu arvo on 9000 EUR.

5. Palkintoihin liittyvät ehdot
Yksi henkilö voi voittaa vain yhden palkinnon. Mikäli sama henkilö arvonnan perusteella voittaisi useamman palkinnon, katsotaan henkilön voittaneen vain yhden palkinnon ja muut henkilön voittamat palkinnot arvotaan uudelleen. Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti.

Voittajien tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle. Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

6. Järjestäjän vastuu
Arvonnan järjestäjän vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä.

7. Arpajaisvero
Palkinnot tarjoaa Ruokakesko Oy, joka vastaa näistä palkinnoista maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

8. Muut ehdot
Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Arvonta ei ole Facebookin, Instagramin tai Twitterin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima eikä millään tavalla liity niihin. Voittajien nimet voidaan kuitenkin julkaista Ruokakeskon hallinnoimilla Facebook-, Instagram- ja Twitter-sivuilla sekä Ruokakeskon hallinnoimilla netti- ja mobiilisivuilla. Kilpailun sääntöjen lisäksi järjestäjä ja osallistujat sitoutuvat noudattamaan Facebook-, Instagram- ja Twitter-palveluja koskevia sääntöjä. Järjestäjä ja muut Kesko-konserniin kuuluvat yhtiöt voivat julkaista kilpailuun lähetettyjä kuvia markkinointikanavissaan ilman erillistä korvausta.