Säännöt

1. Arvonnan järjestäjä
Ruokakesko Oy
Satamakatu 3, 00160 Helsinki
00016 Kesko

Myöhemmin "arvonnan järjestäjä".

2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus
Kilpailuun voi osallistua 8.7.-21.7.2016 välisenä aikana täyttämällä kilpailulomakkeen.

Palkintojen arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt (alle 18-vuotiailta vaaditaan huoltajan suostumus ja toisen palkintolippupaketin käyttäjistä on oltava 18-vuotta täyttännyt). Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

Osallistujien tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle. Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

3. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus
Palkinnot arvotaan yhteystietonsa jättäneiden kesken 22.7.

Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkinnon voittajaan. Palkinnot toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Palkinnot toimitetaan ainoastaan Suomessa oleviin osoitteisiin.

4. Palkinnot
Arvotaan palkintoina osallistuneiden kesken kaksikymmentäviisi (25) kahden lipun pakettia eli yhteensä viisikymmentä (50) lippua sekä viisi (5) kahden lipun courtside lippupakettia (sisältää illallisen) eli yhteensä kymmenen (10) courtside-lippupakettia. Courtside-lippu sisältää paikan aivan kentän reunalta, parhaalta paikat sekä VIP-hospitalityn, eli ruokaa ja juomaa ennen pelin alkua. Kahden lipun paketin arvo on 65 EUR ja kahden courtside-lipun paketin arvo on 150 EUR. Palkintojen yhteenlaskettu arvo on 2375 EUR. 

Arvonnan järjestäjä ei vastaa voittajien matkakuluista eikä muista palkinnon lunastukseen littyvistä mahdollisista kuluista.

5. Palkintoihin liittyvät ehdot
Yksi henkilö voi voittaa vain yhden palkinnon. Mikäli sama henkilö arvonnan perusteella voittaisi useamman palkinnon, katsotaan henkilön voittaneen vain yhden palkinnon ja muut henkilön voittamat palkinnot arvotaan uudelleen. Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti.

Voittajien tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle. Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

6. Järjestäjän vastuu
Arvonnan järjestäjän vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä.

7. Arpajaisvero
Palkinnot tarjoaa Ruokakesko Oy, joka vastaa näistä palkinnoista maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

8. Muut ehdot
Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Voittajien nimet voidaan kuitenkin julkaista Ruokakeskon hallinnoimilla Facebook-sivuilla sekä Ruokakeskon hallinnoimilla netti- ja mobiilisivuilla.