K-kaupassa

Sopimusehdot

K-Ruoka.fi-palvelun sopimusehdot

1. Yleistä

1.1 Nämä sopimusehdot sisältävät Ruokakesko Oy:n (jäljempänä “Ruokakesko”) ylläpitämän ja K-ruokakauppojen
(jäljempänä erikseen “Palveluntarjoaja”) asiakkailleen tarjoaman verkkokauppapalvelun (jäljempänä “Palvelu”)
käyttöä koskevat ehdot sekä tuotteiden tilausta ja toimitusta koskevat ehdot.
1.2 Rekisteröityessään Palveluun tai ostaessaan tuotteita Palvelusta Palvelun käyttäjä (jäljempänä “Asiakas”)
hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Palvelussa on näitä ehtoja tarkentavia tiedonantoja ja
toimintaohjeita.
1.3 Asiakkaan sopimusosapuolena olevan yksittäisen Palveluntarjoajan yhteys- ja yritystiedot on ilmoitettu
Palvelussa.

2. Rekisteröityminen

2.1 Asiakas luo verkkotunnukset täyttämällä yhteystietolomakkeen ja valitsemalla itselleen käyttäjätunnuksen ja
salasanan. Näin Asiakas rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi. Palveluun rekisteröityminen on mahdollista vain yli
18-vuotiaille. Palvelun käyttö edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta.
2.2 Asiakkaan tulee olla täysi-ikäinen luonnollinen ja täysivaltainen henkilö.
2.3 Asiakas vastaa Palveluntarjoajalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja käyttäjätunnuksen sekä salasanan
käytöstä ja säilytyksestä.
2.4 Palveluntarjoajalla on oikeus evätä rekisteröityminen ja oikeus tarvittaessa sulkea Asiakkaan käyttäjätunnus
oman harkintansa mukaan.

3. Tuotteet, tilaaminen ja toimitus

3.1 Asiakas voi tehdä tilauksen Palvelussa rekisteröidyttyään Palvelun käyttäjäksi. Tehty tilaus sitoo Asiakasta.
Tilaus vahvistetaan lähettämällä sähköpostiviesti asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Vahvistuksen jälkeen
kauppasopimus on osapuolia sitova.
3.2 Kunkin tuotteen tiedot ja hinta ilmoitetaan Palvelun tuotesivuilla. Näytettävät hinnat ovat tilaushetken hintoja.
Tuotteiden hinnoissa saattaa tapahtua muutoksia tilaus- ja toimitus-/noutopäivän välillä. Tuotteiden lopulliset
hinnat määräytyvät toimitus-/noutopäivän mukaan ja ovat samoja kuin keräyshetkellä kaupassa. Muutoksia
tapahtuu useimmin hedelmien ja vihannesten hinnoissa.
Mikäli voimassaolevat kampanjat ovat päättyneet valittuna toimitus-/noutopäivänä, palvelu antaa tästä
ilmoituksen. Jos tuotteen hinta määräytyy painon mukaan, Palvelussa ilmoitetaan tällaisen tuotteen yksikköhinta.
Lopullinen hinta määräytyy sen jälkeen, kun tuote on Palveluntarjoajan myymälässä kerätty ja punnittu. Ilmoitetut
hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät keräily- tai toimituskuluja. Ruokakesko ja/tai Palveluntarjoaja ei ole
vastuussa Palvelussa myytävien tuotteiden valmistajien omilla sivuilla olevista tiedoista.
3.3 Tuotesivuilla olevat kuvat sekä ilmoitetut tuotetiedot ovat suuntaa antavia. Näin ollen Asiakkaalle toimitettu
tuote voi poiketa esimerkiksi ulkomuodoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan tuotesivuilla olevasta kuvasta tai
tiedosta eivätkä Ruokakesko ja Palveluntarjoaja vastaa tällaisista poikkeamista. Tuotesivut eivät muodosta
oikeudellisesti sitovaa tarjousta.
3.4 Palvelun tuotesivuilla ilmoitetaan mahdolliset tuotteen saatavuuteen liittyvät rajoitukset. Ruokakesko ja
Palveluntarjoaja eivät takaa, että kaikkia tuotteita on saatavilla. Asiakas voi tilauksen yhteydessä hyväksyä sen,
että Palveluntarjoaja toimittaa tilapäisesti loppuneen tuotteen sijaan tuotetta vastaavan korvaavan tuotteen.
Tuotteen ollessa tilapäisesti loppu Palveluntarjoaja ei toimita kyseistä tuotetta jälkitoimituksena saatuaan tuotetta
lisää. Mikäli tilatun tuotteen osalta ilmenee toimitusvaikeuksia, ilmoittaa Palveluntarjoaja tästä Asiakkaalle.
3.5 Tilauksia toimitetaan ainoastaan Suomen alueella. Mikäli toimitusaluetta on muutoin rajattu, rajaukset
ilmoitetaan Palvelussa. Palvelun kautta ostettuja tuotteita ei saa jälleenmyydä.
3.6 Asiakkaan valittavana olevat toimitusvaihtoehdot ilmoitetaan Palvelussa. Toimitus tapahtuu Asiakkaan
rekisteritiedoissa olevaan tai tilauksen yhteydessä ilmoittamaan muuhun toimitusosoitteeseen. Asiakas sitoutuu
olemaan paikalla ja tavoitettavissa ilmoittamassaan osoitteessa valittuna toimitusajankohtana, tai huolehtimaan
siitä, että hänen valtuuttamansa muu henkilö voi ottaa tilatut tuotteet Asiakkaan puolesta vastaan. Mikäli Asiakas
laiminlyö edellä kerrotun vastaanottovelvoitteensa, voi Palveluntarjoaja veloittaa häneltä kauppaan palautuvien
tuotteiden kuljetuskustannukset, vaikka tuotteita ei myöhemmin lunastettaisi. Mikäli toimitus kokonaisuudessaan
näyttää viivästyvän tai viivästyy, Palveluntarjoaja pyrkii olemaan Asiakkaaseen yhteydessä uuden toimitusajan
sopimiseksi.
3.7 Asiakkaalla on myös mahdollisuus noutaa tuotteet Palveluntarjoajan myymälästä myymälän aukioloaikoina
valitsemalla tilausvaihtoehdoksi “nouto”.
3.8 Asiakkaan tulee välittömästi tuotteet saatuaan tarkistaa, että toimitus vastaa Asiakkaan tilausta eikä
tuotteissa ole näkyvissä mahdollisia ulkoisia kuljetusvaurioita. Tuotepuutteista ja kuljetusvaurioista on välittömästi
luovutushetkellä ilmoitettava. Myöhemmin tehtyjä ilmoituksia ei hyväksytä.

4. Maksutavat

4.1 Asiakas maksaa tilaamansa tuotteet toimituksen yhteydessä yleisimmin käytössä olevilla pankki- tai
luottokortilla. Toimitus voidaan maksaa käteisellä, mikäli Palveluntarjoaja ilmoittaa hyväksyvänsä käteismaksun.
Verkkomaksu ei toistaiseksi ole mahdollista.

5. Tilauksen peruuttaminen ja palautusoikeus

5.1 Kuluttajansuojalain 6 luvun mukaisesti etämyynnissä sovellettavaa peruutusoikeutta ei ole elintarvikkeiden
ja muiden päivittäistavaroiden yksittäisissä toimituksissa. Peruutusoikeutta ei ole myöskään yritysasiakkaiden
tilauksiin.

6. Vastuunrajoitus

6.1 Ruokakesko tai Palveluntarjoaja eivät vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaalle
Palvelun käytön yhteydessä tai sen johdosta, ettei Palvelu ole käytettävissä.
6.2 Näillä ehdoilla ei rajoiteta Ruokakeskon tai Palveluntarjoajan vastuuta huolimattomuudesta aiheutuvista
henkilövahingoista eikä sellaista vastuuta, jota ei soveltuvan pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön nojalla
voida sulkea pois eikä rajoittaa.

7. Muut ehdot

7.1 Ruokakesko ja/tai Palveluntarjoaja eivät vastaa Palvelusta ostetun tuotteen soveltuvuudesta Asiakkaalle.
7.2 Ruokakesko ja Palveluntarjoaja eivät anna mitään vakuutusta Palvelun virheettömyydestä, kattavuudesta
tai ajantasaisuudesta. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Asiakas käyttää Palvelua omalla vastuullaan eivätkä
Ruokakesko ja Palveluntarjoaja anna vakuutusta siitä, että Palvelun toiminnassa ei ilmene keskeytyksiä tai virheitä
taikka että sen käyttö olisi turvallista.
7.3 Palveluntarjoaja ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä.
7.4 Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Ruokakeskolle, Palveluntarjoajalle ja/tai näiden
yhteistyökumppaneille. Materiaalien kopioiminen tai käyttö ilman Ruokakeskon lupaa on kielletty muuhun kuin
Asiakkaan omaan henkilökohtaiseen yksityiseen käyttöön.
7.5 Ruokakeskolla ja/tai Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä ja näitä sopimusehtoja. Asiakas
hyväksyy muutokset Palvelua käyttäessään. Kulloinkin voimassaolevat sopimusehdot ovat nähtävissä Palvelun
kotisivuilta. Asiakkaan velvollisuutena on tarkistaa mahdolliset muutokset näissä ehdoissa sekä tallentaa kuhunkin
tekemäänsä tilaukseen soveltuvat sopimusehdot.
7.6 Palvelun osiin tai sivuihin saattaa sisältyä kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita tai linkkejä kyseisiin
palveluihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen palveluihin sovelletaan erillisiä käyttöehtoja ja tietosuojaperiaatteita.
Ruokakesko ja/tai Palveluntarjoaja ei ole vastuussa tällaisista kolmannen osapuolen palveluista ja niiden käyttö
tai muu hyödyntäminen luo sopimussuhteen Asiakkaan ja tällaisen kolmannen osapuolen välille, ei Asiakkaan ja
Ruokakeskon ja/tai Palveluntarjoajan välille.
7.7 Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä, että käyttö
noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Käyttäjä on vastuussa salasanan salassapidosta.
7.8 Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Asiakas vastaa
täysmääräisesti näiden sopimusehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä aiheuttamastaan
vahingosta Palveluntarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille. Ruokakeskolla ja Palveluntarjoajalla on
milloin tahansa oikeus estää Palvelun käyttäminen sekä ostosten tekeminen.
7.9 Mahdollisiin Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välisiin sopimusta koskeviin riita-asioihin sovelletaan Suomen lakia.
Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja
voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä
kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).
Mikäli neuvotteluilla ja em. riidanratkaisumenettelyillä ei saavuteta ratkaisua näistä ehdoista aiheutuvat
erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti suomalaisessa tuomioistuimessa.