K-Ruoka.fi-palvelun sopimusehdot

Päivitetty 25.9.2023
  1. Yleistä

1.1. Nämä sopimusehdot sisältävät Kesko Oyj:n (jäljempänä “Kesko”) ylläpitämän ja K-ruokakauppojen (jäljempänä erikseen “Palveluntarjoaja”) asiakkailleen Keskon K-Ruoka–palvelun kautta tarjoaman verkkokauppapalvelun ja verkkokaupan puhelintilauspalvelun (jäljempänä “Palvelu”) käyttöä koskevat ehdot sekä tuotteiden tilausta ja toimitusta koskevat ehdot.

1.2. Rekisteröityessään Palveluun tai soittaessaan puhelintilausta tai ostaessaan tuotteita Palvelusta Palvelun käyttäjä (jäljempänä “Asiakas”) hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Palvelussa on näitä ehtoja tarkentavia tiedonantoja ja toimintaohjeita.

1.3. Asiakkaan sopimusosapuolena olevan yksittäisen Palveluntarjoajan yhteys- ja yritystiedot on ilmoitettu Palvelussa.

  1. Rekisteröityminen

2.1. Verkkokauppapalvelun käyttö edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta. Rekisteröityminen ei ole välttämätöntä Palvelun käyttämiselle, mutta eräät Palvelun toiminnallisuudet ovat vain rekisteröityneiden ja Palveluun kirjautuneiden käyttäjien käytettävissä.

2.2. Puhelintilauspalvelun käyttö edellyttää toimivaa puhelinliittymää. Rekisteröityminen ei ole välttämätöntä Palvelun käyttämiselle.

2.3. Asiakas vastaa Palveluntarjoajalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja käyttäjätunnuksen sekä salasanan käytöstä ja säilytyksestä.

2.4. Keskolla on oikeus evätä rekisteröityminen ja oikeus tarvittaessa sulkea Asiakkaan K-Tunnus oman harkintansa mukaan.

  1. Tuotteet, tilaaminen ja toimitus

3.1. Tehty tilaus sitoo Asiakasta. Tilaus vahvistetaan lähettämällä sähköpostiviesti asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Vahvistuksen jälkeen kauppasopimus on näiden sopimusehtojen mukaisesti Asiakasta ja Palveluntarjoajaa sitova.

3.2. Jos Asiakas tekee tilauksen puhelintilauspalvelun kautta, vahvistetaan Asiakkaan tilaus lähettämällä tekstiviesti Asiakkaalle hänen ilmoittamaansa puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen. Vahvistuksen jälkeen nämä sopimusehdot sitovat sekä Palveluntarjoajaa että Asiakasta.

3.3. Kunkin tuotteen tiedot ja hinta ilmoitetaan Palvelun tuotesivuilla tai Asiakkaan tiedustellessa niitä puhelimitse. Mainitut hinnat ovat tilaushetken hintoja. Tuotteiden hinnoissa saattaa tapahtua muutoksia tilaus- ja toimitus-/noutopäivän välillä. Tuotteiden lopulliset hinnat määräytyvät toimitus-/noutopäivän mukaan ja ovat samoja kuin keräyshetkellä kaupassa. Muutoksia tapahtuu useimmin hedelmien ja vihannesten hinnoissa. Mikäli voimassaolevat kampanjat ovat päättyneet valittuna toimitus-/noutopäivänä, palvelu antaa tästä ilmoituksen. Jos tuotteen hinta määräytyy painon mukaan, Palvelussa ilmoitetaan tällaisen tuotteen kilohinta. Lopullinen hinta määräytyy sen jälkeen, kun tuote on Palveluntarjoajan myymälässä kerätty ja punnittu. Ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät keräily- tai toimituskuluja.

3.4. Tuotesivuilla olevat kuvat sekä ilmoitetut tuotetiedot ovat suuntaa antavia. Näin ollen Asiakkaalle toimitettu tuote voi poiketa esimerkiksi ulkomuodoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan tuotesivuilla olevasta kuvasta tai tiedosta eivätkä Kesko tai Palveluntarjoaja vastaa tällaisista poikkeamista. Tuotesivut eivät muodosta oikeudellisesti sitovaa tarjousta. Kesko ja/tai Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Palvelussa myytävien tuotteiden valmistajien omilla sivuilla olevista tiedoista.

3.5. Palvelun tuotesivuilla ilmoitetaan mahdolliset tuotteen saatavuuteen liittyvät rajoitukset. Kesko ja Palveluntarjoaja eivät takaa, että kaikkia tuotteita on saatavilla. Asiakas voi tilauksen yhteydessä hyväksyä sen, että Palveluntarjoaja toimittaa tilapäisesti loppuneen tuotteen sijaan tuotetta vastaavan korvaavan tuotteen. Tuotteen ollessa tilapäisesti loppu Palveluntarjoaja ei toimita kyseistä tuotetta jälkitoimituksena saatuaan tuotetta lisää. Mikäli tilatun tuotteen osalta ilmenee toimitusvaikeuksia, ilmoittaa Palveluntarjoaja tästä Asiakkaalle.

3.6. Tilauksia toimitetaan ainoastaan Suomen alueella. Mikäli toimitusaluetta on muutoin rajattu, rajaukset ilmoitetaan Palvelussa. Palvelun kautta ostettuja tuotteita ei saa jälleenmyydä.

3.7. Asiakkaan valittavana olevat toimitusvaihtoehdot ilmoitetaan Palvelussa tai puhelintilausta tehdessä puhelimessa. Palveluntarjoaja voi käyttää valitsemiaan alihankkijoita toimittamaan ostokset Asiakkaalle. Asiakas hyväksyy yhteystietojensa luovuttamisen tällaiselle alihankkijalle tilauksen toimittamista varten. Toimitus tapahtuu tilauksen yhteydessä ilmoitettuun toimitusosoitteeseen. Asiakas sitoutuu olemaan paikalla ja tavoitettavissa ilmoittamassaan osoitteessa valittuna toimitusajankohtana, tai huolehtimaan siitä, että hänen valtuuttamansa muu henkilö voi ottaa tilatut tuotteet Asiakkaan puolesta vastaan. Mikäli asiakas valitsee tilauksen yhteydessä ”Haluan, että toimitus jätetään oven ulkopuolelle ilman erillistä asiakaskontaktia toimituksen luovutuksen yhteydessä” (palvelussa: "Haluan, että toimitus jätetään oven ulkopuolelle"), Palveluntarjoajan vastuu päättyy, kun tuotteet on toimitettu asiakkaan ovelle ja asiakas on itse vastuussa toimituksesta kyseisestä hetkestä eteenpäin. Edellä mainittu vaihtoehto on valittavissa ja voimassa K-Ruoka-verkkokaupassa toistaiseksi. Kesko OYJ pidättää oikeuden tämän ehdon muutoksiin tilanteen mukaan. Mikäli Asiakas laiminlyö edellä kerrotun vastaanottovelvoitteensa, voi Palveluntarjoaja veloittaa häneltä kauppaan palautuvien tuotteiden kuljetuskustannukset, vaikka tuotteita ei myöhemmin lunastettaisi. Mikäli toimitus kokonaisuudessaan näyttää viivästyvän tai viivästyy, Palveluntarjoaja pyrkii olemaan Asiakkaaseen yhteydessä uuden toimitusajan sopimiseksi.

3.8. Mikäli Palveluntarjoaja tarjoaa noutovaihtoehtoa, Asiakkaalla on mahdollisuus noutaa tuotteet Palveluntarjoajan myymälästä noutoaikana valitsemalla tilausvaihtoehdoksi “nouto”.

3.9. Kotiinkuljetuksen yhteydessä tilauksen toimittava kuljettaja ei ilman nimenomaista ilmoitusta ota vastaan palautuspulloja tai tölkkejä taikka vastaavia pantillisia tai pantittomia juomapakkauksia maksuna tai muuten palautettavaksi. Jos Palveluntarjoaja erikseen nimenomaisesti ilmoittaa, voi asiakas kuitenkin palauttaa juomapakkaukset kuljettajalle erikseen kerrotun ohjeen mukaisesti. Palautusmahdollisuus koskee vain niitä Palveluntarjoajia jotka ovat siitä nimenomaisesti ilmoittaneet.

  1. Reklamaatiot

4.1. Asiakkaan tulee välittömästi tuotteet saatuaan tarkistaa, että toimitus vastaa Asiakkaan tilausta eikä tuotteissa ole näkyvissä mahdollisia ulkoisia kuljetusvaurioita tai muita laatuvirheitä.

4.2. Tuotepuutteista, kuljetusvaurioista tai laatuvirheistä tulee ilmoittaa viipymättä toimituksen jälkeen. Suosittelemme, että Asiakas tekee reklamaation mahdollisimman pian ja elintarvikkeiden osalta viimeistään 5 vuorokauden kuluessa vastaanottamisesta. Nopea yhteydenotto auttaa virheen selvityksessä, eikä myöhemmin tehtyjä ilmoituksia hyväksytä. Kuluttajansuojalain 5 luvun säännöksiä (vaaranvastuun siirtyminen, virheilmoitukset, viivästyksen ja virheen seuraamukset) sovelletaan, jos Asiakas on kuluttajansuojalaissa tarkoitettu kuluttaja.

4.3. Asiakas voi tehdä mahdolliset reklamaatiot verkkokauppatilaukseen liittyen suoraan kaupalle tämän lomakkeen kautta.

  1. Maksutavat

5.1. Asiakas maksaa tilaamansa tuotteet toimituksen yhteydessä yleisimmin käytössä olevilla pankki- tai luottokortilla.

5.2. Puhelintilauspalvelussa Asiakas voi valita maksutavakseen yleisimmin käytössä olevat pankki- tai luottokortit ja maksu suoritetaan toimituksen yhteydessä. Asiakas saa kuitin maksun yhteydessä.

5.3. Asiakas voi maksaa tilauksensa myös ennakolta. Asiakas syöttää tilausta tehdessään kortin tiedot korttimaksupalveluun, johon kortin tiedot voi myös tallentaa ja kortin tiedot tarvitsee syöttää vain kerran. Kutakin tilausta ensimmäisen kerran tehtäessä Asiakas ohjataan vahvaan tunnistukseen. Vahvaa tunnistusta ei vaadita aiemmin tehtyä tilausta muokattaessa. Jokaisen tekemänsä tilauksen yhteydessä asiakas hyväksyy nimenomaisesti, että tehdyt ostokset veloitetaan kortilta tuotteiden keräilyn jälkeen. Tilauksen lopullinen hinta määräytyy keräilyn perusteella. Hintaan vaikuttavat mm. punnittavien tuotteiden (hedelmät, vihannekset, liha, kala) lopullinen paino, lisätietokentän kautta tehdyt lisätilaukset sekä mahdolliset tuotekorvaukset. Asiakas saa tilauksesta veloituksen jälkeen kuitin, joka jää näkyviin verkkokauppaan ja joka toimitetaan Asiakkaalle myös sähköpostitse. Asiakas vastaa siitä, että hänen ilmoittamallaan maksukortilla on riittävästi katetta tilauksen lopullisen hinnan maksamiseksi. Jos kate ei riitä, asiakkaalle ilmoitetaan maksutapahtuman epäonnistumisesta. Jos maksua ei voida perittyä ilmoitetulta kortilta tai muulla sovitulla maksutavalla, tilaus katsotaan peruutetuksi ja asiakkaalle ilmoitetaan peruuntumisesta sekä sen syystä.

5.4 Mikäli kohdassa 5.3 mainittu maksu epäonnistuu, voi kauppa ottaa asiakkaaseen yhteyttä ja sopia tilauksen maksamisesta maksulinkin kautta. Maksulinkin käyttö edellyttää aina, että kauppa ja asiakas ovat sopineet erikseen sen käytöstä tiettyyn tilaukseen liittyen. Linkki toimitetaan Asiakkaan kanssa sovittuun sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan tulee maksaa tilaus linkin kautta välittömästi sen saatuaan, jotta tilaus voidaan luovuttaa aikataulussa. Maksulinkin kautta maksaessa on hyvä huomioida seuraava ohjeistus: 1. Linkki on kertakäyttöinen ja mikäli sieltä palaa Peruuta-näppäimellä, ei linkkiä enää voi käyttää uudelleen. 2. Maksutavat ovat samat kuin verkkokaupassa muutenkin 3. Maksu tulisi suorittaa jollakin muulla kortilla kuin tilaukselle on alun perin syötetty.

  1. Palautus ja peruutusohje

6.1. Elintarvikkeet: Kuluttajansuojalain 6 luvun mukaisesti etämyynnissä sovellettavaa peruutusoikeutta ei ole elintarvikkeiden ja muiden päivittäistavaroiden yksittäisissä toimituksissa. Peruutusoikeutta ei ole myöskään yritysasiakkaiden tilauksiin.

6.2. Käyttötavarat: Asiakas voi perua tilauksensa ennen kuin sen keräily on aloitettu ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun sen aukioloaikana. Kuluttajansuojalain 6 luvun mukaisesti etämyynnissä sovellettavaa peruutusoikeutta ei ole elintarvikkeiden ja muiden päivittäistavaroiden yksittäisissä toimituksissa. Asiakkaalla on kuitenkin Kuluttajansuojalain 6 luvun mukaisesti oikeus peruuttaa muiden tuotteiden kauppa 14 vuorokauden kuluessa tilauksen toimittamisesta. Tällaisilla käyttötavaroilla on 14 vuorokauden vaihto- ja palautusoikeus käyttämättömille, myyntikuntoisille ja ehjissä alkuperäispakkauksissa oleville tuotteille kuittia vastaan. Asiakas voi vaihtaa tai palauttaa tuotteen siinä kaupassa, josta Palveluntarjoaja on toimittanut tilauksen. Tuotteiden vaihdot ja palautukset hoidetaan Palveluntarjoajan asiakaspalvelupisteessä. Vaihto- ja palautusoikeus ei koske elintarvikkeita, lahjakortteja tai muita palvelutuotteita eikä lehtiä. Vaihto-ja palautusoikeutta ei ole myöskään pakkauksen tai sinetin avaamisen jälkeen peleissä, elokuvissa ja ohjelmistoissa eikä hygienia- ja intiimituotteissa, kuten uima- ja alusasuissa, kosmetiikassa ja kauneudenhoitotuotteissa, alusvaatteissa, epilaattoreissa, partakoneissa, ihokarvatrimmereissä, hiustenhoitolaitteissa ja kotipartureissa, sähköhammasharjoissa ja suuhygienialaitteissa, kuume-, verenpainemittareissa sekä alkotestereissä, nappikuulokkeissa ja hands-free -laitteissa sekä vaipoissa ja muissa vastaavissa lastenhoitotuotteissa, eikä kasvomaskeissa.

  1. Vastuunrajoitus

7.1. Kesko tai Palveluntarjoaja eivät vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaalle Palvelun käytön yhteydessä tai sen johdosta, ettei Palvelu ole käytettävissä.

7.2. Näillä ehdoilla ei rajoiteta Keskon tai Palveluntarjoajan vastuuta huolimattomuudesta aiheutuvista henkilövahingoista eikä sellaista vastuuta, jota ei soveltuvan pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön nojalla voida sulkea pois eikä rajoittaa.

  1. Tietosuoja

8.1. Palvelun uudet käyttäjät voivat rekisteröityä Palvelun käyttäjiksi K-Tunnuksella. K-Tunnusta koskevat käyttöehdot löydät täältä sekä tietosuojaseloste täältä.

8.2. K-Ruoan verkkokaupan tietosuojaselosteeseen voit tutustua täällä.

  1. Muut ehdot

9.1. Kesko ja/tai Palveluntarjoaja eivät vastaa Palvelusta ostetun tuotteen soveltuvuudesta Asiakkaalle.

9.2. Kesko ja Palveluntarjoaja eivät anna mitään vakuutusta Palvelun virheettömyydestä, kattavuudesta tai ajantasaisuudesta. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Asiakas käyttää Palvelua omalla vastuullaan eivätkä Kesko ja Palveluntarjoaja anna vakuutusta siitä, että Palvelun toiminnassa ei ilmene keskeytyksiä tai virheitä taikka että sen käyttö olisi turvallista.

9.3. Kesko tai Palveluntarjoaja ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä tai peruuntumisista.

9.4. Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Keskolle, Palveluntarjoajalle ja/tai näiden yhteistyökumppaneille. Materiaalien kopioiminen tai käyttö ilman Keskon lupaa on kielletty muuhun kuin Asiakkaan omaan henkilökohtaiseen yksityiseen käyttöön.

9.5. Keskolla ja/tai Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä ja näitä sopimusehtoja. Asiakas hyväksyy muutokset Palvelua käyttäessään. Kulloinkin voimassaolevat sopimusehdot ovat nähtävissä Palvelun kotisivuilta tai ne voidaan toimittaa Asiakkaalle erikseen tämän pyynnöstä. Asiakkaan velvollisuutena on tarkistaa mahdolliset muutokset näissä ehdoissa sekä tallentaa kuhunkin tekemäänsä tilaukseen soveltuvat sopimusehdot.

9.6. Palvelun osiin tai sivuihin saattaa sisältyä kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita tai linkkejä kyseisiin palveluihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen palveluihin sovelletaan erillisiä käyttöehtoja ja tietosuojaperiaatteita. Kesko ja/tai Palveluntarjoaja ei ole vastuussa tällaisista kolmannen osapuolen palveluista ja niiden käyttö tai muu hyödyntäminen luo sopimussuhteen Asiakkaan ja tällaisen kolmannen osapuolen välille, ei Asiakkaan ja Keskon ja/tai Palveluntarjoajan välille. 9.7. Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Käyttäjä on vastuussa salasanan salassapidosta.

9.8. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Asiakas vastaa täysmääräisesti näiden sopimusehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta Palveluntarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille. Keskolla ja Palveluntarjoajalla on milloin tahansa oikeus estää Palvelun käyttäminen sekä ostosten tekeminen.

9.9. Mahdollisiin Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välisiin sopimusta koskeviin riita-asioihin sovelletaan Suomen lakia. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan. Mikäli neuvotteluilla ja em. riidanratkaisumenettelyillä ei saavuteta ratkaisua näistä ehdoista, aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti suomalaisessa tuomioistuimessa.