Huoltokatko OmaPlussa-eduissa 28.5. klo 00.00–02.00. Katkon aikana edut eivät ole toiminnassa. Pahoittelemme häiriötä.

Palvelun käyttöehdot

Päivitetty 25.9.2023

K-Ruoka.fi-verkkopalvelun yleiset käyttöehdot ja tietosuojalauseke 26.4.2018

Tätä sivustoa ylläpitää Kesko Oyj

Työpajankatu 12

00580 Helsinki

Y-tunnus 0109862-8

puh. 010 5311

Sivujen tavoite

K-Ruoka.fi-verkkopalvelu tarjoaa reseptejä ja ajankohtaisia ruokasisältöjä ruoasta ja ruoanlaitosta kiinnostuneille. Samalla palvelu toimii arkistona, josta löytyy muun muassa Pirkka-lehdessä ja K-Ruoka-lehdessä julkaistuja reseptejä ja artikkeleita sekä vinkkejä arkeen ja juhlaan.

Verkkopalvelussa Keskon päivittäistavaraketjuilla ja näiden kaupoilla on omat sivunsa, joilla esitetään ajankohtaisia ruokasisältöjä sekä ketjujen ja kauppojen omaa sisältöä. Sivuilta voi myös lähettää palautetta ketjuja, kauppoja tai tuotteita koskien.

Käyttöehdot

K-Ruoka.fi-verkkopalvelun internet-sivujen käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä K-Ruoka.fi-verkkopalvelua sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Kesko voi ajoittain tehdä muutoksia K-Ruoka.fi-verkkopalvelun käyttöehtoihin, suosittelemme, että tutustut näihin käyttöehtoihin säännöllisesti.

Jos et hyväksy käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti pidättäytymään K-Ruoka.fi-verkkopalvelun käytöstä.

Joidenkin K-Ruoka.fi-verkkopalveluun sisältyvien yksittäisten sivujen tai palvelujen käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä ja/tai erillisten käyttöehtojen hyväksymistä näiden yleisten käyttöehtojen lisäksi. Mikäli erilliset käyttöehdot ovat ristiriidassa näiden yleisten käyttöehtojen kanssa, sovelletaan kyseisiin sivuihin ja/tai palveluun lähtökohtaisesti niiden omia erillisiä käyttöehtoja, joita nämä yleiset käyttöehdot täydentävät.

Palvelun uudet käyttäjät rekisteröityvät K-Ruoka.fi-verkkopalveluun K-Tunnuksella. K-Tunnusta koskevat käyttöehdot löydät täältä sekä tietosuojaselosteen täältä.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.

Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet

K-Ruoka.fi-verkkopalvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin.

Kesko pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita. Kaikenlainen verkkopalvelussa olevan sisällön tai sisällön osan kopioiminen ja jakelu, mukaan lukien rajoituksetta teksti, valokuvat, musiikki ja tietokoneohjelmat, on kielletty, ellei tätä nimenomaisesti toisin mainita tai mahdollisteta verkkopalvelun sisäisillä toiminnallisuuksilla. K-Ruoka.fi-verkkopalvelun internet-sivuja saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten.

K-Ruoka.fi-verkkopalvelun sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, joista on mainittu asiakirjan yhteydessä erikseen.

K-Ruoka.fi-verkkopalvelussa esiintyvät liiketunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- tai palvelunimet ja sloganit sekä muut immateriaalioikeudet ovat Kesko-konsernin yhtiöiden tai mahdollisen kolmannen tahon omaisuutta, eikä käyttäjä saa käyttää niitä millään tavalla, ilman Keskon tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteistä kirjallista suostumusta pl. aineistot ja painokelpoiset logot, joita on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

K-Ruoka.fi-verkkopalvelun, sen osien tai sillä olevien palvelujen taikka linkkien käyttö ei muodosta käyttöoikeutta edellä mainittuihin immateriaalioikeuksiin tai muihin Keskon tai kolmannen tahon immateriaalioikeuksiin.

Vastuuvapaus

K-Ruoka.fi-verkkopalvelun sivut esitetään sitoumuksetta ja "sellaisena kuin ne ovat". Kesko ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Kesko ei takaa Internet-sivustonsa keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa eikä vastaa sivujen saatavuudesta. Kesko varaa oikeuden koska tahansa muuttaa ylläpitämiään verkkopalveluja ja näitä käyttöehtoja sekä estää pääsyn verkkopalvelun sivuille tai lopettaa niiden ylläpito.

Kesko ei vastaa K-Ruoka.fi-verkkopalvelun sivujen ja siellä olevien tietojen käytön tai palvelun keskeyttämisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Keskon vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Kesko pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia.

Yksityisyyden suoja

Kesko noudattaa tietojen käsittelyssä kulloinkin voimassaolevaa henkilötietoja ja niiden käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä sekä muita Suomen ja Euroopan Unionin lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

K-Ruoka.fi-palvelun internetsivuilla vierailevien käyttäjien henkilötietoja kerätään vain heidän suostumuksellaan esim:

  • Palautteen yhteydessä: Palautetta antaessa käyttäjä voi halutessaan antaa yhteystietonsa, jotta palautteeseen voidaan vastata. Tiedot viedään Hymy-asiakaspalautejärjestelmään.
  • Rekisteröitymisen yhteydessä: Rekisteröitymisen yhteydessä annetut tiedot eivät tallennu K-Ruoka.fi-verkkopalveluun vaan ne viedään K-Tunnuksen asiakasrekisteriin.

Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjä on vastuussa mahdollisen käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen (K-Tunnuksen) ja salasanan salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta kaikesta käytöstä. Käyttäjä on velvollinen käyttämään K-Ruoka.fi-verkkopalvelua käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti.

Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Keskolle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä on korvausvelvollinen mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- että sopimuksenvaraisista toimistaan.

K-Ruoka.fi-verkkopalvelusta tilatessaan käyttäjä vakuuttaa, että hän on täysivaltainen tai hänellä on huoltajan suostumus palvelusta tilaamiseen sekä tilauksen sisältöön.

Asiakkaiden julkaisema sisältö

Käyttäjä myöntää hyväksymällä nämä ehdot Kesko Oyj:lle ajallisesti rajoittamattoman, maksuttoman ja siirrettävissä olevan oikeuden käyttää, muokata ja julkaista markkinoinnissaan K-Ruoka.fi-verkkopalvelussa julkaisemaasi sisältöä.

Tietoturva

Kesko on järjestänyt K-Ruoka.fi-verkkopalvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla, noudattaen huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä pyrkien asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Kesko ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.