SÄÄNNÖT Pirkka Amppari -arvonta - Hellan ja viinilasin välissä

Päivitetty 15.6.2021

SÄÄNNÖT

  1. Järjestäjä ja yhteistyökumppani

Arvonnan järjestäjä: Kesko Oyj, Pt-markkinointi /Omien brändien markkinointi, PL 1, 00016 Kesko (jäljempänä ”Järjestäjä”). Kesko Oyj järjestää arpajaiset yhdessä Hellan ja viinilasin -välissä blogin kanssa. Kesko maksaa arpajaisveron.

  1. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, lukuun ottamatta alla lueteltuja poikkeuksia. Osallistumisoikeutta ei ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Järjestäjällä on oikeus ilman erillistä ilmoitusta jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset arvontaan, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti. Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden perusteella tekemiä päätöksiä.

  1. Osallistumisaika

Arvontaan voi osallistua aikavälillä 16.6.-20.6.2021. Osallistumisajan ulkopuolella tehtyjä osallistumisia ei hyväksytä arvontaan.

  1. Osallistuminen

Pirkka-tuotepaketin arvontaan voi osallistua Hellan ja viinilasin välissä -blogin Instagram- ja Facebook-tilillä kommentoimalla arvontapostausta.

  1. Palkinnot

Palkintona arvotaan kaksi Pirkka Amppari -tuotepakettia: yksi Instagramissa ja yksi Facebookissa. Palkinnon arvo on noin 65 euroa. Palkintoa tai osaa siitä ei voi vaihtaa, muuttaa rahaksi tai siirtää toiselle henkilölle. Palkinnot luovutetaan voittajille erikseen ilmoitettuna aikana arvonnan suorituksen jälkeen. Postitse toimitettavat palkinnot toimitetaan ainoastaan Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen. Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista muista kustannuksista.

  1. Arvonta

Voittajat arvotaan 21.6.2021 mennessä ja palkinto lähetetään kunkin voittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Koska tämä arvonta järjestetään yhdessä Hellan ja viinilasin välissä kanssa, Hellan ja viinilasin välissä luovuttaa voittajien henkilöiden tiedot Keskolle palkinnon toimittamista ja arpajaisveron maksua varten. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei kahden (2) viikon aikana kohtuullisin toimenpitein taikka muusta kuin arvonnan järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, ei järjestäjillä ole velvollisuutta toimittaa palkintoa sen voittajalle, vaan se voidaan arpoa uudestaan. Voittajan on erikseen pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Järjestäjä suorittaa palkinnoista maksettavan lakisääteisen arpajaisveron. Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkintoa.

  1. Järjestäjän vastuu

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän, arvonnan toteuttajan, arvonnan yhteistyökumppanit, osallistuvat vähittäismyyntipaikat sekä edellä mainittujen yhteistyökumppanit vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjä, arvonnan toteuttaja tai arvonnan yhteistyökumppanit eivät vastaa mahdollisista painovirheistä, osallistujien yhteystiedoissa olevista virheistä taikka tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumisessa, palkinnon vastaanottamisessa tai sen käyttämisessä. Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät rajoita sellaista korvausvelvollisuutta, jota ei voida poissulkea tai rajoittaa kuluttajansuojalainsäädännön, tuotevastuulain tai muun pakottavan lainsäädännön nojalla.

  1. Henkilötietojen käsittely

Arvontaan osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

  1. Immateriaalioikeudet

Oikeudet arvonnan toteuttamisessa käytettyyn materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle tai soveltuvin osin yhteistyökumppaneille. Kaiken arvontaan liittyvän materiaalin käyttö on kielletty ilman Järjestäjän kirjallista etukäteislupaa.

  1. Sääntöjen muutokset ja tulkinta

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mahdollisista sääntömuutoksista ilmoitetaan arvontaan liittyvillä verkkosivuilla. Järjestäjä voi myös oikaista tai muuttaa sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi arvontaan osallistumisajan aikana. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.