Päivittyneen K-Ruoka-sovelluksen käyttöehdot

Päivittyneen K-Ruoka-sovelluksen käyttöehdot

Julkaistu 3.2.2022

Helmikuussa 2022 julkaistun K-Ruoka-sovelluksen käyttöehdot.

1. Yleistä

K-Ruoka -sovellus (jäljempänä Sovellus) on Kesko Oyj:n (y-tunnus 0109862-8, osoite PL 1, 00016 Helsinki) asiakkaille (jäljempänä Käyttäjä) tarkoitettu mobiilisovellus. Sovelluksessa käyttäjä voi mm. tehdä ostoksia K-kaupoista, tarkastella omia Plussa-kortille rekisteröityä ostoksia ja Plussa-pisteiden kertymistä sekä selata tuotteita, reseptejä ja tarjouksia.

2. Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjä on vastuussa mahdollisen käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen (K-Tunnuksen) ja salasanan salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta kaikesta käytöstä K-Tunnuksen käyttöehtojen mukaisesti. Lisäksi käyttäjä on vastuussa omasta Plussa-jäsenyydestään ja siitä, että käyttää jäsenyyttään K-Plussan sopimusehtojen mukaan. Käyttäjä on velvollinen käyttämään K-Ruoka -sovellusta sen käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti.

Sovellusta ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Keskolle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä on korvausvelvollinen mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- että sopimuksenvaraisista toimistaan.

Sähköinen verkkoympäristö ei ole täysin tietoturvallinen. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös Sovelluksen käyttämiseen tarvittavien laitteiden ja yhteyksien hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Keskolle ja/tai Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Keskolle välittömästi, mikäli epäilee tai havaitsee käyttäjätunnustaan käytettävän väärin.

Sovelluksen välityksellä tarjottaviin lisäpalveluihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, joista on mainittu lisäpalvelun yhteydessä erikseen. Mikäli erilliset ehdot (esimerkiksi K-Tunnuksen käyttöehdot) ovat ristiriidassa näiden yleisten käyttöehtojen kanssa, sovelletaan kyseisiin sivuihin ja/tai palveluun lähtökohtaisesti niiden omia erillisiä käyttöehtoja, joita nämä yleiset käyttöehdot täydentävät.

Jos käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja, on käyttäjän pidättäydyttävä Palvelun käytöstä.

3. Edellytykset sovelluksen käytölle ja sovelluksessa käytettävä tieto

K-Ruoka -sovellus on Keskon Oyj:n asiakkaille tarkoitettu palvelu. Palvelun voivat ottaa käyttöön kaikki henkilöt, joilla on omassa laitteessaan sellainen sovelluskauppa, josta K-Ruoka on ladattavissa.

Sovelluksen käyttö vaatii verkkoselailuevästeiden hyväksynnän. Evästeiden avulla kerättävää tietoa hyödynnetään K-ryhmän evästekäytäntöjen mukaisesti.

Jos käyttäjä haluaa tehdä sovelluksen kautta ostoksia, tulee hänellä olla K-Tunnus. K-Tunnusta koskevat käyttöehdot löytyvät täältä ja tietosuojaseloste täältä. Jos käyttäjä tekee ostoksia sovelluksen kautta, sitoutuu hän silloin verkkokaupan sopimusehtoihin. Verkkokauppatilausten tekemiseksi ja toimittamiseksi tarvitaan tietoja käyttäjästä, ja kerättävän tiedon laajuus sekä tavat, joilla tietoa hyödynnetään, on kuvattu verkkokaupan tietosuojaselosteella.

Jos käyttäjä haluaa hyödyntää Plussa-jäsenyyteen liittyviä etuja tai hyödyntää sovelluksen Plussa-jäsenyyden tietoja hyödyntäviä ominaisuuksia, tulee käyttäjän liittää K-Tunnukseen henkilökohtainen Plussa-jäsenyys. Näin ollen, jotta sovelluksen kaikki ominaisuudet saa käyttöön, tulee käyttäjällä olla voimassa oleva Plussa-jäsenyys.

Plussa-jäsenyyden yhdistäminen K-Tunnukseen vaatii ensimmäisellä kerralla vahvan tunnistautumisen käyttäjän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Tunnistautumisen voi tehdä joko pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla. Tunnistautumisessa hyödynnetään Nets FTN -palvelua ja tunnistamisprosessin yhteydessä on linkki Nets FTN-palvelun tietosuojaselosteelle.

Kun käyttäjä on yhdistänyt Plussa-jäsenyytensä K-Tunnukseen, hyödynnetään sovelluksen sisällössä Plussa-jäsenyyden tietoja K-Plussan sopimusehtojen mukaisesti. Plussa-jäsenen tietojen hyödyntämisen tavat on kuvattu tarkemmin K-Plussan tietosuojaselosteella. Plussa-jäsenyyden yhdistämisen jälkeen käyttäjä voi esimerkiksi nähdä ostohistoriaansa, kuitteja tai henkilökohtaisia tarjouksia.

Sovellus hyödyntää käyttäjän sijaintitietoa käyttäjän lähellä olevien Palveluntarjoajien palveluiden näyttämiseksi. Käyttäjä voi kytkeä sijaintitietojen käytön päälle ja pois Sovelluksen asetuksista. Sovelluksessa hyödynnettävä tieto ja sen hyödyntämisen tavat on kuvattu erikseen tietosuojaselosteella.

Käyttäjä voi antaa sovelluksen kautta palautetta. Palautteen antamisesta kerättävät tiedot sekä tavat, joilla tietoja hyödynnetään, on kuvattu asiakaspalautejärjestelmän tietosuojaselosteella.

Kesko kehittää sovellusta jatkuvasti ja sovelluksessa voidaan julkaista ominaisuuksia, jota näissä käyttöehdoissa ei ole erikseen mainittu. Palvelun käyttäjälle voidaan tuoda esimerkiksi uusia ominaisuuksia, jotka pohjautuvat Plussa-jäsenyyden kautta kerättyyn tietoon. Lisäominaisuuksiin voi liittyä erilliset käyttöehdot, jotka käyttäjän tulee hyväksyä.

4. Vastuu palvelusta sekä vastuuvapauslauseke

K-Ruoka-sovellus toimitetaan sitoumuksetta ja "sellaisena kuin se on". Kesko ei anna takuuta sovelluksessa esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Kesko ei vastaa sovelluksen ja siellä olevien tietojen käytön tai sen keskeyttämisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Häiriöt tai katkokset verkkoyhteyksissä saattavat vaikuttaa sovelluksen tietojen ja sisältöjen ajantasaisuuteen ja näkyvyyteen. Kesko ei takaa sovelluksen keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa eikä vastaa Tilin saatavuudesta. Keskon vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Kesko ei ole hyväksynyt tai tarkastanut linkillä Sovellukseen yhdistettyjä kolmansien osapuolten sivustoja, eikä Kesko ole millään tapaa vastuussa niiden sisällöstä. Kolmansien osapuolten ylläpitämien sivustojen käytössä sovelletaan kyseisten sivustojen ja alustojen sääntöjä.

Kesko varaa oikeuden koska tahansa muuttaa ylläpitämiään palveluja ja näitä käyttöehtoja sekä estää pääsyn sovellukseen tai lopettaa niiden ylläpito.

Kesko Oyj pidättää oikeuden näiden käyttöehtojen muutoksiin.

5. Käytön lopettaminen

Käyttäjä voi irtisanoa Sovelluksen käyttöehdot poistamalla Sovelluksen ja lopettamalla sovelluksen käytön. Jos käyttäjä hyödyntää sovelluksessa K-Tunnustaan tai Plussa-jäsenyyttään, tulee ne poistaa erikseen palvelujen käyttöehtojen mukaisesti. K-Tunnus ja Plussa-jäsenyys poistuvat automaattisesti, mikäli käyttäjä ei hyödynnä niitä palvelujen sopimusehdoissa määritellyn aikavälin aikana. K-Tunnuksen poistumisajat kuvataan tarkemmin K-Tunnuksen käyttöehdoissa ja Plussa-jäsenyyden osalta poistoaika kerrotaan K-Plussan sopimusehdoissa.

Mahdolliset irtisanomista ennen tehdyt verkkokauppatilaukset ovat voimassa tilauksen tekohetkellä voimassaolleiden sopimusehtojen mukaisesti.

Jos jokin näiden käyttöehtojen ehdoista todetaan lainvastaiseksi tai pätemättömäksi, ehtojen kaikki muut kohdat pysyvät edelleen voimassa.

6. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Palvelusta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään käyttäjän kotipaikan käräjäoikeudessa.