Mihin käyttäisit lisätunnin, jos sellaisen saisit?

Mihin käyttäisit lisätunnin, jos sellaisen saisit?

Päivitetty 24.1.2019

Arjen kiire ja onnellisuus -selvityksen tuloksia

Olemme tunnistaneet, että nykyisin kiireiden keskellä ajalle halutaan mahdollisimman hyvää vastinetta. Tämän vuoksi kysyimme suomalaisilta, mihin he käyttäisivät lisätunnin, jos sellaisen saisivat.

Lisätunti käytettäisiin ensisijaisesti ajanviettoon perheen ja ystävien kanssa

KCM 03 020 *Arjen kiire ja onnellisuus -selvitys⃰ *, * 09/2018: Kysymys: Tähän on listattu tyypillisiä vastauksia siitä, mihin ihmiset tutkitusti maailmassa haluaisivat käyttää lisätunnin, jos sellaisen saisivat. Mihin näistä sinä mieluiten käyttäisit lisätunnin, jos saisit sellaisen päivääsi? Valitse tästä listasta sinulle kolme mieluisinta. %-luku kertoo kunkin vaihtoehdon valinneiden osuuden. (N=1034) *

Vastaajista 39 % käyttäisi saamansa lisäajan perheen ja ystävien kanssa ajanviettämiseen. Seuraavaksi suosituimpia kohteita olivat oman hyvinvoinnin kannalta keskeiset tekijät – nukkuminen 36 %, rentoutuminen 34 % ja urheilu 32 %. Kokonaisuutta katsottaessa vain hyvin harva käyttäisi lisätunnin arjen pyörittämiseen liittyviin asioihin, kuten ruoanlaittoon tai kaupassa käyntiin.

Eroja erityisesti nukkumiseen käytettävässä ajassa

KCM 03 006

KCM 03 005

KCM 03 007 *Arjen kiire ja onnellisuus -selvitys⃰ , * 09/2018: Kysymys: Tähän on listattu tyypillisiä vastauksia siitä, mihin ihmiset tutkitusti maailmassa haluaisivat käyttää lisätunnin, jos sellaisen saisivat. Mihin näistä sinä mieluiten käyttäisit lisätunnin, jos saisit sellaisen päivääsi? Valitse tästä listasta sinulle kolme mieluisinta. %-luku kertoo kunkin vaihtoehdon valinneiden osuuden mainitussa taustaryhmässä. (N=1034)

Suurimmat erot miesten ja naisten välillä olivat seuraavissa teemoissa

KCM 03 008 *Arjen kiire ja onnellisuus -selvitys⃰ , * 09/2018: Kysymys: Tähän on listattu tyypillisiä vastauksia siitä, mihin ihmiset tutkitusti maailmassa haluaisivat käyttää lisätunnin, jos sellaisen saisivat. Mihin näistä sinä mieluiten käyttäisit lisätunnin, jos saisit sellaisen päivääsi? Valitse tästä listasta sinulle kolme mieluisinta. %-luku kertoo kunkin vaihtoehdon valinneiden osuuden mainitussa taustaryhmässä. (N=1034)

Kiireisimmät käyttäisivät lisätunnin nukkumiseen, onnelliset viettäisivät aikaa läheisten kanssa

Vastaajat arvioivat oman elämänsä kiireen ja onnellisuuden tuntua, minkä pohjalta luokittelimme heidät kiireisimpien ja onnellisimpien luokkiin. Kiireisimmillä puute ajasta näkyy muita suurempana haluna käyttää lisätunti myös moniin arjen perusasioihin: he käyttäisivät aikaansa muihin nähden korostuneesti nukkumiseen, perheen ja/tai ystävien kanssa ajanviettoon, urheiluun tai treenaamiseen sekä kotitaloustöihin. Kaikista onnellisimmat taas tuntuvat olevan arjen hektisyyden kanssa tasapainossa, sillä he eivät käyttäisi lisätuntia yhtä todennäköisesti nukkumiseen tai urheiluun, vaan perheen ja/tai ystävien kanssa ajanviettoon, rentoutumiseen ja omaan hyvinvointiin tai hemmotteluun.

KCM 03 009 *Arjen kiire ja onnellisuus -selvitys⃰ *, * 09/2018: Kysymys: Tähän on listattu tyypillisiä vastauksia siitä, mihin ihmiset tutkitusti maailmassa haluaisivat käyttää lisätunnin, jos sellaisen saisivat. Mihin näistä sinä mieluiten käyttäisit lisätunnin, jos saisit sellaisen päivääsi? Valitse tästä listasta sinulle kolme mieluisinta. %-luku kertoo kunkin vaihtoehdon valinneiden osuuden mainitussa taustaryhmässä. (N=1034) *

Arjen kiire ja onnellisuus -selvitys

Selvitimme laajalla tutkimuksella*, miten arjen hektisyys vaikuttaa suomalaisten ajankäyttöön ja mitä kiire nykypäivänä ruokakaupalta edellyttää. Tuloksista käy muun muassa ilmi, että kiireen ja onnellisuuden väliltä on löydettävissä yhteys. Tutkimuksen mukaan isolle osalle ihmisiä aika on muodostunut uudeksi valuutaksi, jolla ostetaan elämyksiä ja inspiraatiota. Arjelta halutaan myös vaivattomuutta ja ajankäytölle mahdollisimman paljon vastinetta. Mitä tämä käytännössä edellyttää kaupalta?

Kokosimme tutkimuksemme tuloksista kolme artikkelia, joista tässä toisessa paljastamme, mitä suomalaiset tekisivät, jos heillä olisi tunti enemmän aikaa. Tutustu muihin artikkeleihin tästä.

**Arjen kiire ja onnellisuus -selvitys, 09/2018: K-ryhmän Kylä-asiakasyhteisön kuluttajapaneelissa tehty tutkimus, jonka vastaajat valittiin vastaamaan Suomen väestöä iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Kyselyyn vastasi syyskuussa 2018 yhteensä 1034 kuluttajaa. Otos painotettiin jälkikäteen sukupuolen ja iän mukaan Suomen väestöä edustavaksi. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi K-Citymarket -ketjun toimeksiannosta asiakasnäkemystoimisto Frankly Partners. *