K-ryhmä sitoutuu vähentämään muovikassien kulutusta

K-ryhmä sitoutuu vähentämään muovikassien kulutusta

K-ryhmä on mukana vähentämässä muoviroskan päätymistä vesistöihin ja muualle luontoon. Kestävän kehityksen yhteiskuntasopimuksen toimenpidesitoumuksessaan K-ryhmä sitoutuu muovikassien kulutuksen vähentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa eri toimijat sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä työssään ja toiminnassaan. Kesko liittyi mukaan yhteiskuntasitoumukseen ja julkaisi kaksi ensimmäistä toimenpidesitoumustaan syyskuussa 2015.

Keskon kolmannen toimenpidesitoumuksen tavoitteena on vähentää muovikassien kulutusta K-kaupoissa. Tavoitteen taustana ovat ympäristöministeriön ja Kaupan liiton sopimat vapaaehtoiset toimenpiteet, joilla varmistetaan, että EU:n pakkausjätedirektiivin kevyiden muovisten kantokassien kulutusta koskevat vähentämistavoitteet Suomessa saavutetaan. Kesko on sitoutunut EU:n tavoitteeseen, että vuoteen 2025 mennessä muovikasseja kulutetaan vuosittain korkeintaan 40 kassia/asukas.

Näin K-ryhmä sitoutuu vähentämään muovikassien kulutusta:

1. Ohuita pikkupusseja ei enää ole vuoden 2017 loppuun mennessä kassalinjastoilla esillä. 

2. Kaikki muovikassit maksullisiksi vuoden 2017 alussa kaikissa K-ryhmän kaupoissa.

3. Tarjoamme entistä enemmän vaihtoehtoja muovikasseille: kestokasseja, puuvillakasseja ja juuttikasseja sekä paperikasseja ja kierrätysmuovikasseja ja kiertotalouskasseja.

4. Haluamme lisätä tietoisuutta muovijätteen ympäristövaikutuksista, vähentää muovikassien kulutusta, lisätä vaihtoehtoisten ratkaisujen, kuten kestokassien, paperikassien ja puuvillakassien käyttöä, sekä lisätä muovin kierrätystä.

Tavoitteena kasvattaa vaihtoehtoisten ostoskassien osuutta

Muovikassit muuttuvat vähittäismyynnissä maksullisiksi vuoden 2017 alussa kaikissa K-ryhmän ruokakaupoissa, rautakaupoissa, maatalous- ja konekaupoissa sekä huonekalukaupoissa.

Ohuita pikkupusseja ei enää ole vuoden 2017 loppuun mennessä kassalinjastoilla esillä. Pyydettäessä ohuen pikkupussin saa esimerkiksi vettä valuvaa kukkakimppua tai lihasnestettä valuvaa lihatuotetta varten.

Kesko tarjoaa valikoimissaan vaihtoehtoja muovikasseille: kestokasseja, puuvillakasseja ja juuttikasseja sekä paperikasseja ja kierrätysmuovikasseja. Keväällä 2017 valikoimiin lisätään Amerplast Oy:n valmistamat kiertotalouskassit, joiden valmistukseen käytetään kotitalouksien RINKI-ekopisteisiin palauttamaa muovijätettä.

Aktiivisella viestinnällä asiakaskanavissa ja kaupoissa halutaan lisätä tietoisuutta muovijätteen ympäristövaikutuksista, vähentää muovikassien kulutusta, lisätä vaihtoehtoisten ratkaisujen, kuten kestokassien, paperikassien ja puuvillakassien käyttöä, sekä lisätä muovin kierrätystä.

PVC:lle korvaavia materiaaliratkaisuja ja mikromuovirakeet pois omista kosmetiikkamerkkituotteista

Muovilinjauksensa mukaisesti Kesko edistää muovin kierrätystä ja uusiokäyttöä. Kesko luo toimintamalleja, jotka estävät muovin päätymisen vesistöihin ja muualle luontoon.

Polyvinyylikloridin eli PVC:n sisältämän kloorin, stabilisaattorien ja ftalaattien on arvioitu aiheuttavan merkittäviä ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Kesko etsii PVC:lle korvaavia materiaaliratkaisuja varsinkin silloin, kun tuote- tai pakkausmateriaalia on vaikea kierrättää tai sitä käytetään lyhyen ajan. Sellaiset Keskon omien merkkituotteiden pakkaukset, joissa on tällä hetkellä PVC:tä, korvataan vaihtoehtoisella materiaalilla vuoden 2016 loppuun mennessä. PVC:n käyttö Keskon lahjakorttien valmistusmateriaalina lopetetaan vuoden 2017 aikana. Myös Plussa-kortin valmistusmateriaali pyritään muuttamaan PVC-vapaaksi vuoden 2017 aikana.

Kosmetiikkatuotteiden sisältämät mikromuovipartikkelit pääsevät jätevedenpuhdistamojen ohi vesistöihin, jolloin on vaarana, että ne päätyvät ravintoketjuihin ja kotitalouksien juomavesiin. Kesko poistaa mikromuovirakeet omista kosmetiikkamerkkituotteistaan vuoden 2017 aikana. Keskon valikoimissa ei ole oksohajoavia muovikasseja ja pikkupusseja, koska ne pilkkoutuessaan hajoavat mikrorakeiksi.