Katkeamaton kylmäketju ja valvonta vähentävät hävikkiä

Katkeamaton kylmäketju ja valvonta vähentävät hävikkiä

Julkaistu 15.5.2018

Osana tehokasta hävikinhallintaa kuuluvat myös elintarvikeketjun riittävä omavalvonta ja kylmäketju. K-ruokakaupoissa tuotteiden laatua valvotaan logistiikkaketjun eri vaiheissa. Katkeamaton ja tehokas kylmäketju varmistaa, että tuotteet pysyvät tuoreina eivätkä pilaannu ennenaikaisesti.

Ruoan matka pellolta lopulliselle asiakkaalle on pitkä. Sen takia raaka-aineiden oikeaoppinen kuljetus ja säilytys tuotantoprosessin eri vaiheissa on tärkeää, jotta ruoka ei mene pilalle ennen kauppaan saapumistaan.

Erityisesti tuoretuotteiden kuten maidon, lihan ja näiden erilaiset jalosteet pilaantuvat herkästi. Tämän vuoksi ruoan kuljetukset on tehtävä siihen sopivilla rekoilla, jossa on riittävät jäähdytysjärjestelmät. Katkeamaton kylmäketju kuljetuksen eri vaiheissa on tae ruoan säilymiselle. Tuotteiden oikean säilytyksen lisäksi kylmäketjua ja tuotteiden laatua tulee myös valvoa. Sekä valmistajat että kauppa tekevät aktiivista omavalvontaa tuotteille kuljetusprosessin eri vaiheissa. Myös kaupassa tavaran laatu tarkastetaan ennen tavaroiden hyllyyn asettamista. Matkalla pilaantuneita tuotteita ei laiteta asiakkaiden saataville.

Katkeamattomalla kylmäketjulla on huomattava merkitys ruokahävikin vähentämiseksi. Jos esimerkiksi rekan kylmäsäilytyksestä ei ole huolehdittu riittävästi, on vaarana että koko rekan ruokalasti pilaantuu ja päätyy hävikkiin.

Vuodesta 2016 lähtien kaupassa syntyvää hävikkiruokaa ei enää kantaudu lainkaan kaatopaikalle vaan se hyödynnetään aina joillakin muilla tavoilla. Ruokahävikistä voidaan valmistaa esimerkiksi energiana käytettävää biokaasua, jota K-ryhmä on ollut hyödyntämässä vuodesta 2015 lähtien.