"Varor levereras och butikshyllorna fylls på" – information om butikernas agerande i undantagssituationen

"Varor levereras och butikshyllorna fylls på" – information om butikernas agerande i undantagssituationen

Julkaistu 20.4.2020

Det syns i stor utsträckning i samhället och även i finländarnas konsumentbeteende att man förbereder sig på att coronaviruset sprids. I offentligheten har det visats hyllor som på sina ställen har gapat tomma i mataffärerna och långa köer

Publicerad på Kesko.fi 15.3.2020

Det syns i stor utsträckning i samhället och även i finländarnas konsumentbeteende att man förbereder sig på att coronaviruset sprids. I offentligheten har det visats hyllor som på sina ställen har gapat tomma i mataffärerna och långa köer.

I mataffärerna efterlyses nu måttfullhet – maten och de övriga dagligvarorna kommer inte att ta slut, även om det tillfälligt kan råda brist på vissa varor. K-matköpmännen runtom i landet gör tillsammans med varuleverantörerna och K:s logistik sitt bästa i dessa undantagstider.

”Vi förstår givetvis att våra kunder är bekymrade i den här exceptionella situationen, vilket även har lett till ett avvikande konsumtionsbeteende. Till följd av den ökade efterfrågan kan enstaka produkter eller produktgrupper ta slut i butikshyllorna", konstaterar Ari Akseli, branschdirektör inom Keskos dagligvaruhandel.

”Måttfullhet är nu på sin plats, varor levereras kontinuerligt till butikerna och personalen fyller på hyllorna. Även i mathandeln på nätet ber vi kunderna om förståelse, då leveranstiderna snabbt blir fullbokade eller vissa produkter måste ersättas med andra. Vi har intensivt följt med hur coronaläget utvecklar sig även i andra länder – motsvarande exempel har visat, att man kan anta att efterfrågan jämnar ut sig efter den ovanligt stora efterfrågan under de första dagarna. Maten och de övriga dagligvarorna kommer inte att ta slut i butikerna. Utöver K-matköpmännen och K:s logistik gör även våra leverantörspartner sitt bästa varje dag, ett stort tack till dem för det. Merparten av K-mataffärernas produkter kommer från Finland: Vi har tusentals företag som tillverkar livsmedel och de är väl förberedda inför den här undantagssituationen", tillägger Akseli.

De mest efterfrågade produktgrupperna jämfört med den normala situationen har varit i huvudsak samma produktgrupper, som efterfrågan har ökat på redan tidigare i mars. Sådana är till exempel konserver, spannmålsprodukter, torrmat samt tvål och mjukpapper. Även efterfrågan på djupfryst mat och knäckebröd har ökat. Nu då antalet kunder är stort, har det även köpts mer än vanligt även av andra produktgrupper, såsom kött och bröd.

”Som helhet betraktat har tillgången fortsättningsvis varit ganska god i alla mat- och hygienproduktgrupper hos varuleverantörerna, transporttjänsterna fungerar bra och exponeringen av varorna i butikerna sköts effektivt. Tills vidare har den enda varubristen på produktgruppsnivå varit handdesinfektionsprodukter, då efterfrågan har varit mångfalt större än normalt i Finland. I offentligheten har den stora efterfrågan på toalettpapper fått stor uppmärksamhet, men den avviker inte nämnvärt från andra produktgrupper som ökat mycket (t.ex. konserver, spannmålsdrycker, torrmat och tvål). Då toalettpapper saknas i hyllan är det mer synligt, eftersom förpackningarna är stora", berättar Akseli.

På Kesko har det gjorts förberedelser inför eventuella utmaningar som kan uppstå i tillgången genom att höja lagernivåerna på Kesko och tillsammans med partnerna har det under en längre tid gjorts förberedelser för att tillgången på varorna ska vara god.

”K-gruppen gör dagligen ett utmärkt samarbete med den finländska industrin för att säkerställa tillgången och tills vidare har inge kännbara produktionsavbrott förekommit”, berättar Akseli.

Även för varutransporten, d.v.s. kontinuiteten i logistikverksamheten, har det uppgjorts täckande förberedelseplaner på K.