Rimmel ja K-Citymarket tukevat yhteistyössä nuorten naisten hyvinvointia

Rimmel ja K-Citymarket tukevat yhteistyössä nuorten naisten hyvinvointia

Julkaistu 30.8.2019

Syyskuun kampanjassa lahjoitetaan 5 senttiä jokaisesta K-Citymarketeista myydystä Rimmel-tuotteesta Tyttöjen Talolle!

Rimmel London Suomi ja K-Citymarket yhdistävät syyskuussa voimansa nuorten naisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tämän ajatuksen saattelemana toteutamme syyskuussa lahjoituskampanjan nuoria naisia tukevalle Tyttöjen Talolle, jonka toimintaan lahjoitetaan 5 senttiä jokaisesta K-Citymarketeista myydystä Rimmel-tuotteesta.

Mikä on Tyttöjen Talo?

Tyttöjen Talo on Loisto setlementti ry:n rekisteröity ”tuotemerkki”®. Tyttöjen Taloilla® tehdään tyttöjen tarpeista nousevaa sukupuolisensitiivistä työtä sukupuolen moninaisuus huomioiden. Tyttöjen Taloja on seitsemän; Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Turussa, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä. Tyttöjen Talojen työn lähtökohta on sukupuolisensitiivinen lähestymistapa, jonka avulla tyttöjä ja nuoria naisia tuetaan kasvamaan oman näköisiksi voimaantuneiksi naisiksi yhteisöllisessä ilmapiirissä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus huomioiden. Tyttöjen Taloilla pyritään vastaamaan myös erityistä tukea tarvitsevien tyttöjen tarpeisiin ja vahvistamaan heidän elämäntaitojansa, itsetuntemustansta ja itsetuntoansa.

Tyttöjen Talot on tarkoitettu kaikille 10-29 -vuotiaille tytöksi tai naiseksi identifioituville tai tyttöyttä itsessään pohtiville. Mahdollisuuksia osallistua Tyttöjen Talojen toimintaa on monia. Tyttöjen Talot tarjoavat tilaa vapaa-aikaan ja harrastuksiin sekä apua ja tukea pohdintoihin tai vaikeisiin elämäntilanteisiin. Tyttöjen Talo tukee erityisesti haastavissa elämäntilanteissa olevia tyttöjä ja nuoria naisia, jotka evät välttämättä koe saavansa apua muualta. Tyttöjen Talot ovat turvallisia ja viihtyisiä paikkoja, joihin voi tulla omana itsenään ja joissa on mahdollisuus kohdata kaikenikäisiä ja -näköisiä, monenlaisia tyttöjä ja naisia. Taloilla voi oleskella kunnioittavassa ilmapiirissä vaikkapa sohvalla istuen joko omassa rauhassa tai muiden tyttöjen tai aikuisten kanssa ajatuksia vaihtaen, pelaillen, askarrellen, osallistumalla erilaisiin kasvua tukeviin luottamuksellisiin ryhmiin tai keskustelemalla luottamuksellisesti työntekijän kanssa. Konseptiin kuuluu myös seksuaaliterveystyö, tuki seksuaaliväkivaltaa kokeneille sekä nuorten äitien ja heidän perheittensä tukeminen.

Työ on asiakaslähtöistä ja perustuu jokaisen asiakkaan aitoon kohtaamiseen. Jokaiselle tarjotaan tukea asiakkaan omia toiveita ja tarpeita kuunnellen. Sukupuolisensitiivisessä työssä rohkaistaan jokaista löytämään omat vahvuutensa ja voimavaransa, kuuntelemaan itseään ja olemaan rohkeasti oma itsensä. Vahvistamme kykyjä ja taitoja olla yhdessä muiden kanssa ja tarjoamme mahdollisuuden olla osa yhteisöä. Olemme osin erilaisia, osin samanlaisia ja kaikki yhtä arvokkaita.

Yksi Rimmelin suurimmista brändiarvoista on itseilmaisu. Rimmel uskoo rohkeuteen ja autenttisuuteen. Rimmel kuuluu jokaiselle. Rimmel hyväksyy jokaisen ihmisen omana itsenään ja on valmis tarjoamaan sopivia kosmetiikkatuotteita moniin erilaisiin tarpeisiin. Rimmelin valikoimasta löytyy erinomaisia tuotteita jokapäiväiseen arkimeikkiin kuin myös villimpiä ja viimeisten trendien mukaisia tuotteita niille, jotka haluavat ilmaista itseään näyttävästi meikin välityksellä. Haluamme rohkaista erityisesti nuoria olemaan juuri sellaisia ja sen näköisiä kuin he itse haluavat olla. Jokaisella on oikeus näkyä ja kuulua. Rimmel haluaa tukea toiminnallaan nuorten hyvää itsetuntoa ja vastustaa aktiivisesti erityisesti netissä tapahtuvaa kiusaamista.