Kouluttaudu kaupan uralle

Kouluttaudu kaupan uralle

Julkaistu 15.5.2018

Hyvä työpaikka ja osaaminen kulkevat K-ruokakaupoissa käsi kädessä.

K-ruokakaupoissa työskentelee monenlaisia ammattilaisia, ja useat heistä kehittävät jatkuvasti osaamistaan erilaisilla koulutuksilla työuran aikana. Koulutuksia on myyjän tehtävistä traineeksi ja aina oman kaupan perustamiseen. Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä osaamisen ylläpitäminen ja parantaminen on sekä työntekijän että työnantajan edun mukaista.

Hyvällä työpaikalla oikea osaaminen tekee työstä palkitsevaa tekijälleen. Samalla asiakkaalle tarjotaan hyvää, elämyksellistä palvelua. Hyvän työn osaaminen pysyy yllä oppimalla työkavereilta, osallistumalla kehityshankkeisiin ja alan kursseille ja valmennuksiin, lukemalla ammattikirjallisuutta tai opiskelemalla verkossa.

Mestarimyyjäkoulutuksesta intoa työhön

K-ruokakaupat ja Ruokakesko tarjoavat runsaasti erilaisia koulutuksia, jotka tukevat työssä kehittymistä. Mestarimyyjäkoulutus on koulutuksista suosituimpia. Se tarjoaa ammattitaitoa kasvattavaa koulutusta vuosittain noin 21 500 opiskelijalle K-ryhmän kaupoissa, Keskossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Mestarimyyjäkoulutus tukee K-ryhmän myyjien työssä oppimista. Tavoitteena on kaupan alan osaavin ja innostunein henkilöstö. Mestarimyyjäkoulutuksen tuottamisesta vastaa K-instituutti yhdessä K-ryhmän asiantuntijoiden sekä tavarantoimittajien kanssa. Koulutuksen toteuttamiseen osallistuu vuosittain noin 200 tavarantoimittajaa. Tavoitteena on, että ajankohtaisen ja myyjän työtä tukevan sisällön avulla myyjien myynti- ja asiakaspalveluosaaminen kehittyy ja innostus omaan työhön lisääntyy.

Mestarimyyjäkoulutus tukee työssä oppimista läpi vuoden. Opiskella voi joustavasti verkossa, ja opittuja asioita siirretään käytäntöön omassa työssä harjoittelemalla. Mestarimyyjät kilpailevat osaamisesta vuosittain Mestarimyyjäfinaaleissa sekä joukkueittain että yksilöinä.

K-ryhmän harjoitteluohjelma kouluttaa kaupan alalle

Vastavalmistuneille tai vähän aikaa työelämässä olleille korkeakoulu- ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille tarjoamme K-ryhmän harjoitteluohjelman. Keskeinen osa ohjelmaa on työskentely kaupan eri tehtävissä. Ohjelma sisältää myös kaikille yhteisen Kaupan huippuosaajaksi -esimiesvalmennuksen sekä toimiala- ja ketjukohtaisia koulutuksia. Monet K-ryhmän harjoittelu-ohjelmasta valmistuneet työskentelevät asiantuntija- tai esimiestehtävissä Kesko-konsernissa.

Avaimet omaan kauppaan

Oman kaupan avaimet voi puolestaan saada Kauppiasvalmennuksesta, joka on väylä K-ruokakauppiaaksi ja uusien hyvien työpaikkojen perustajaksi.