Visioita tulevaisuuden ruokakaupasta

Visioita tulevaisuuden ruokakaupasta

Päivitetty 12.3.2018

Millaisina ruokakauppa, tuotteet ja raaka-aineet näyttäytyvät tulevaisuudessa? Tulevaisuuden ruokakauppa visioitiin yhdessä laajan asiantuntijajoukon kanssa. Visioissa tulevaisuuden kaupassa nousi esiin esimerkiksi seuraavia ilmiöitä.

RUOKAKAUPPA JAKAUTUU VOIMAKKAAMMIN KAHTEEN ERILAISEEN OSAAN Tuoretuotteiden kauppahallimaisen osaston elämyksellisyys kasvaa entisestään. Perustuotteiden valitsemiseen ei tarvitse käyttää aikaa. Ne ostetaan verkkokaupan kautta tai noudetaan kaupasta valmiiksi kerättynä.

VALMISRUOAN REVOLUUTIO Valmisruokaan tulee enemmän ja ravitsemuksellisesti parempia vaihtoehtoja. Mukaan otettavat ja liikkuessa syötävät vaihtoehdot nostavat merkitystään.

KAUPAN JA RAVINTOLAN RAJA-AITA HÄLVENEE Kaupasta on mahdollisuus ostaa ravintolatasoista ruokaa joko esivalmistettuna tai täysin valmiina. Kaupassa on kasvava tarve ruoan huippuammattilaisille kuten kokeille tai muille ravitsemusalan ammattilaisille.

KÄSILLÄ TEKEMINEN EI KATOA Lähituottajien, pientuottajien tuotteiden sekä erilaisten premium-tuotteiden arvostus kasvaa. Tuottajia niin läheltä kuin maailmalta tuodaan kaupassa entistä enemmän esiin tarinoin. Ihmiset tuotteiden takana eli itse tuottajat kiinnostavat kuluttajia.

VALINNAT TEHDÄÄN ENTISTÄ YKSILÖLLISEMMIN OMIEN TOIVEIDEN, TAVOITTEIDEN JA ARVOJEN PERUSTEELLA Esimerkiksi vastuullisuus, hiilineutraalius, ravitsemukselliset arvot, luomu, lähiruoka, erilaiset erityisruokavaliot tai tietty ruokabudjetti ohjaavat valintoja. Kauppa tietää asiakkaan arvovalinnat ja tarjoaa niihin sopivia tuotteita. Ruoasta haetaan entistä enemmän kokonaisvaltaista hyvinvointia.

RUOKAKAUPAN ROOLI MUUTTUU Kauppaan tullaan viihtymään ja viettämään aikaa. Uudenlaiset palvelut, kuten autohuolto helpottavat asiakkaan arkea.

KAUPAN VASTUULLISUUS NÄKYY YHÄ VOIMAKKAAMMIN Vastuullisuus näkyy sekä ruoassa että kaupan rakenteissa. Tiedostavuus vastuullisten valintojen tekemisessä kasvaa ja valintojen tekemiseen on entistä paremmat mahdollisuudet. Vastuullisuus näkyy läpileikkaavana kaikessa kaupan toiminnassa: kauppa esimerkiksi hyödyntää itse tuottamaansa energiaa ja toimi hiilineutraalisti.

DIGITAALISUUS MUOKKAA RÄÄTÄLÖIDYN OSTOSREISSUN Digitaalisuuden kehittyminen tulee muokkaamaan kauppaa monilta osin. Tulevaisuudessa kauppa tarjoaa entistä parempia mahdollisuuksia yksilöllisten valintojen tukemiseen, esimerkiksi oman profiilin luominen kaupan sovellukseen ja sen perusteella kohdennetut resepti-ideat, tarjoukset sekä suositukset. Digiratkaisut helpottavat kaupassa-asiointia, kun tuotteita ei tarvitse etsiä, eikä kassalla kulu aikaa.