Kiitos K-kauppojen asiakkaat tuestanne kestävään kahvinviljelyyn

Kiitos K-kauppojen asiakkaat tuestanne kestävään kahvinviljelyyn

Päivitetty 25.9.2023

K-ryhmä ja Paulig käynnistivät syksyllä 2021 yhteistyön kestävän kahvinviljelyn puolesta, johon osallistettiin mukaan K-kauppojen asiakkaat. Onnistunut vastuullisuuskampanja etenee nyt kahvitiloille asti, kun nicaragualaiseen Jose de la Luzin kylään istutetaan 84 000 uutta kahvipuuta ja 2 000 varjopuuta.

K-ryhmä ja Paulig laajensivat viime syksynä yhteistyötään tukeakseen kahvinviljelijöiden elinkeinoa ja kestäviä viljelykäytäntöjä. Tavoitteena oli istuttaa 70 000 uutta kahvipuuta Nicaraguaan Pauligin kumppanuustiloille. K-kauppojen asiakkaat pystyivät osallistumaan hankkeeseen ostamalla Pauligin Rainforest Alliance- tai UTZ-sertifioitua kaupunkikahvia.

Ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat sään ääri-ilmiöt ovat yksi suurimmista uhkista kahvin saatavuudelle tulevaisuudessa. Parhaan sadon ja kahvitilan jatkuvuuden varmistamiseksi viljelmillä tulisi uusia noin 20 prosenttia tilan kahvipensaista vuosittain. Kahvipensaat ovat herkkiä kuumuudelle ja kuivuudelle ja siksi kahviviljelmillä tarvitaan tuottavuuden varmistamiseksi myös varjopuita suojaamaan kahvipensaita suoralta auringonpaahteelta.

Onnistuneen yhteistyön ansiosta nicaragualaisen Jose de la Luzin kylään istutetaan nyt 86 000 kahvi- ja varjopuuta. Yhteistyö tukee kahvinviljelijöitä monella tapaa. Uusien kahvipuiden istuttaminen on elintärkeää tilojen tulevaisuuden ja kannattavuuden kannalta. Varjopuita istuttamalla voimme taas parantaa luonnon monimuotoisuutta ja lisätä hiilinieluja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Varjopuut parantavat myös maaperän laatua sekä hillitsevät eroosiota ja veden haihtumista viljelmiltä, kertoo Pauligin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lea Rankinen.

K-ryhmä ja Paulig ovat pitkäaikaisia kumppaneita, ja kahvipuiden istuttaminen Nicaraguaan tukee myös molempien yritysten vastuullisuustyötä ja kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita. Tavoitteenamme on hillitä ilmastonmuutosta ja ehkäistä luontokatoa omassa toiminnassamme ja arvoketjussamme. Kaiken lähtökohta on toimia kestävästi luonnon monimuotoisuuden hyväksi ja mahdollistaa asiakkaillemme kestävä elämäntapa, kertoo Keskon päivittäistavarakaupan vastuullisuusjohtaja Timo Jäske.

Paulig ja kiroileva hiili 680x300