Kyläkauppablogi: Ei ne fiinit puitteet, vaan se että tapahtuu

Kyläkauppablogi: Ei ne fiinit puitteet, vaan se että tapahtuu

Omalla lähialueella korostuvat luonnollisesti tärkeimpinä hyvin rationaaliset tekijät, kuten peruspalvelut, lähikauppa ja liikenneyhteydet, mutta heti niiden jälkeen korkealle nousevat hyvät muistot sekä ihmisten tunteminen lähialueelta.

2.10.2018 K-Market-logo-680x50

Ei ne fiinit puitteet, vaan se että tapahtuu

Vasta lapsieni kasvettua, olen itse oppinut tuntemaan ihmisiä omalta asuinalueeltamme. Ennen sitä suhtauduin uusiin tuttavuuksiin jopa kylmän passiivisesti. Sittemmin olen huomannut, että tuntuu mahtavalta lasten saadessa naapurista leikkikavereita tai kun pihapiiriin pesiytynyttä ampiaismäärää voi päivitellä yhdessä. Kiireettömistä illanistujaisista puhumattakaan.

Ei liene yllätys, että kaupungin sykkeessä ei ole samalla lailla yhteisöllisyyden tarvetta. Kyläkauppatutkimuksen mukaan vain 27 % kaupunkilaisista kokee tärkeäksi tuntea ihmisiä lähialueeltaan. Maaseudulla pidetään voimakkaammin kiinni yhteisöllisyydestä, sillä siellä jopa lähes puolet (48 %), kokee tuntevansa paljon lähialueensa ihmisiä. Valtakunnallisesti etenkin nuorilla 18–24-vuotiailla on halu tuntea ihmisiä alueeltaan kaikkein korkein, kun ruuhkavuosia elelevillä se on matalimmillaan.

Kaupunkilaiset kuitenkin kertoivat, että he kokisivat olonsa kotoisammaksi, jos tuntisivat enemmän ihmisiä lähialueiltaan – mikä meitä estää tämän toteutumisessa? Individualismin aikakaudella olisi tärkeää, että säilytämme yhä taitomme luoda spontaanisti uusia ihmissuhteita. Eteenkin nuoret kaipaavat uusia ystäviä alueeltaan ja 29 % 18-24-vuotiaista toivoo, että lähialueella tapahtuisi enemmän. Kulttuuriantropologi Kristiina Korjonen-Kuusipuro totesikin osuvasti: ”Ei ne fiinit tilat ole tarpeen vaan se, että tapahtuu”. Touche sanon minä. Voisimmeko kenties auttaa nuorten juurtumista, fasilitoimalla alueille lisää yhteisöllisyyttä?

Kaupunkisosiologi Pasi Mäenpää tuumasi häntä Kyläkauppatutkimuksen visionäärihaastattelussamme, että ”Suomessa on maailmanhistorian kykenevin ja koulutetuin väestö, joka haluaa osallistua”. Kyläkauppatutkimus tunnisti, että suomalaisista 13 % on aktiivisia toimijoita, ihmisiä jotka haluavat rakentaa uusia ja tärkeitä muistoja alueelleen. Aktiiviset toimijat ovat korostuneesti yli 55-vuotiaita, kun nuoria tässä ryhmässä on vain 9 %. Olisiko tässä modernin kyläkaupan mentävä aukko? Olemme siirtymässä kuluttajien aikakaudelta toimijoiden aikakauteen myös kaupan osalta – 69 % suomalaisista ilmoittaakin, että heidät saisi suosimaan kyläkauppaansa jos he näkevät ja kokevat, että ostopäätökset vaikuttavat kaupan toimintaan.

Heidi Jungar

Asiakasnäkemysjohtaja K-ryhmä

Heidi Jungar 680 2