Kyläkauppatutkimus

Kyläkauppatutkimus

Päivitetty 17.10.2018

K-ryhmä selvitti suomalaisten suhtautumista lähialueisiinsa ja kyläkauppoihin laajalla tutkimuksella, joka toteutettiin keväällä 2018.

K-Market-logo-680x50

Lähikaupalla on keskeinen rooli hyvässä arjessa

Vaikka maailma pienenee jatkuvasti muun muassa digitalisaation ja globalisaation myötä, on oma elinpiirimme meille yhä tärkeä, ellei tärkeämpi kuin ennen. Kaipaamme yhteisöllisyyttä ja tunnetta kuulua jonnekin, osaksi omaa kylää tai korttelia.

Kuitenkin, asiakkaiden tarpeiden muuttuessa myös lähikaupan on uudistuttava. Uuden ajan moderni kyläkauppa on alueensa persoonallinen kohtaamispaikka. Sen ydin on tutussa kyläkauppahengessä, jossa jokainen kauppa ja kauppias on omanlaisensa, alueensa näköinen. Kyläkaupan tulee myös elävöittää aluettaan ja vahvistaa sen identiteettiä aktiivisen toimijan roolissa.

Tutustu ja lataa tutkimus täältä >>

Näin tutkimme

Paikallisuus on hyvin globaali ilmiö. Kaikkialla maailmassa paikallisuus on nousussa, minkä myötä erilaisten asioiden ympärille syntyy jatkuvasti lähiyhteisöjä. Selvittääksemme, miten ihmiset nykypäivänä kytkeytyvät lähialueeseensa, ja millainen emotionaalinen suhde asukkailla on lähikauppaansa, haastattelimme tammikuussa kolmea paikallisuuden asiantuntijaa ja visionääriä. K-kauppiaiden kanssa syvensimme näkemyksiä modernin kyläkaupan roolista alueyhteisössä nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi koostimme selvityksessä kertyneet havainnot kvantitatiivisen kyselyn muotoon, jotta pääsimme ymmärtämään ilmiöiden laajuuden Suomessa. Kyselyyn vastasi 1012 K-ruokakauppojen asiakasta.

Nykyiseen asuinpaikkaan juurrutaan hyvin vahvasti

Lukuisat selvitykset vahvistavat, että suomalaisten juuret ovat hyvin vahvasti synnyinseuduilla, lapsuuden maisemissa. Matkustelemme entistä enemmän ja olemme maailmankansalaisia. Osa elämästä eletään somessa ja verkossa. Tästä huolimatta keskimäärin 55 % suomalaisista on nykyiseen asuinalueeseensa hyvin vahva side.

KM Ajatusjohtajuus 680px Juurtuminen

Lähipalveluilla on erittäin tärkeä rooli suomalaisten arjessa

Lähipalveluiden säilyminen omalla alueella koetaan tärkeäksi asiaksi. Se nousee yhtä merkittäväksi kuin huoli ympäristön saastumisesta ja ilmastonmuutoksesta.

KM Ajatusjohtajuus 680px tärkeimmät ratkaistavat

Ruokakauppa nousee tärkeimpien palvelujen joukkoon sekä maaseudulla että kaupungeissa

Ruokakauppa koetaan yhtä tärkeäksi lähipalveluksi sekä maaseudulla että kaupungeissa. Uskomme, että tulevaisuudessa – ympäri Suomen – ruokakaupalla on entistä merkittävämpi rooli lähipalvelujen säilyttämisessä.

KM Ajatusjohtajuus 680px ruokakaupan tärkeys

KM Ajatusjohtajuus 680px yhteisöllisyys

Lähikauppa omalla lähialueella tärkeä kaikenikäisille

Lähikauppa koetaan erittäin tärkeäksi elementiksi ihmisten omaa lähialuetta ajateltaessa. Ilmiö korostuu kaikissa ikäluokissa aina diginatiiveista teineistä eläkeläisiin. Vaikuttaisikin siltä, että lähikauppa vastaa hyvin sekä kiireisen arjen haasteisiin että ikääntyvän väestön tarpeisiin.

Yhteisöllisyys ja tutut ihmiset tärkeitä tekijöitä alueyhteisössä

Omalla lähialueella korostuvat luonnollisesti tärkeimpinä hyvin rationaaliset tekijät, kuten peruspalvelut, lähikauppa ja liikenneyhteydet, mutta heti niiden jälkeen korkealle nousevat hyvät muistot sekä ihmisten tunteminen lähialueelta.

Tutustuminen alueen ihmisiin on tärkeä keino lisätä kodikkuuden tuntua lähialueessa

Kuinka tuntea olo kotoisammaksi lähialueella? Tuloksissa korkeimmalle nousevat nykyistä kattavammat peruspalvelut ja lähialueen yhteisöllisyyteen liittyvät teemat. Kaupungeissa korostuu halu tutustua lähialueen ihmisiin paremmin, taajamissa ja maaseudulla puolestaan kaivataan enemmän tapahtumia. Erityisesti nuoret ikäluokat kaipasivat sekä tutustumista uusiin ihmisiin että tapahtumia, jotta side lähialueeseen vahvistuisi.

KM Ajatusjohtajuus 680px tapahtuisi enemmän

K Ajatusjohtajuus 680px tuntisin paremmin

Suomalaiset voidaan jakaa kolmeen erilaiseen asukastyyppiin

Aktiiviset toimijat, 13 %

Aktiiviset toimijat haluavat tuntea ihmisiä alueeltaan ja rakentaa uusia ja tärkeitä muistoja. Heille on tärkeää, että lähikauppa osallistuu alueen toimintaan ja luo kontakteja alueen ihmisiin. Kaupan on tultava osaksi yhteisöä, jotta asiakas voi kokea yhtä syvää tunneyhteyttä kauppaan kuin omaan alueeseensa.

Osallistujat, 30 %

Osallistujat arvostavat lähipalveluja ja osallistuvat aktiviteetteihin. Heille kauppa on kiinteä osa aluetta. Tälle ryhmälle kauppa toimii yhdyskäytävänä alueen ihmisten välillä.

Asukkaat, 57 %

Asukkaille lähikaupan olemassaolo riittää. Palvelemalla hyvin saadaan aikaan tyytyväinen asukas ja asiakas, mutta ei vielä tunnesuhdetta aikaiseksi.

KM Ajatusjohtajuus 680px Persoonat kartta

Millainen on uuden ajan moderni kyläkauppa?

Persoonallinen

Elämyshakuisuus ja yksilöllisyys kukoistavat - persoonat jäävät mieleen. Lähikauppa on persoonallinen ja mutkaton kaveri, joka kiinnostaa ja rakentaa muistoja. Kauppa on sellainen kuin sen asiakkaat ovat: valikoima ja palvelut ovat alueen ihmisten toiveiden ja tarpeiden mukaiset.

Vaikuttaja

Lähikauppa on alueellaan aktiivinen toimija, ja osallistuu paikallisesti tärkeiden asioiden edistämiseen yhteisön jäsenenä. Alueen ihmiset arvostavat lähikaupan osallistuvaa roolia ja kokevat, että heidän mielipiteillään ja kulutuspäätöksillään on väliä.

Ihmiskeskeinen

Lähikauppa on ihmisten kohtaamis- ja kokoontumispaikka, uuden ajan kylän ja korttelin keskipiste. Kuulluksi tulemisen tunne on kaikille äärimmäisen tärkeä; Uuden ajan modernissa kyläkaupassa tunnetaan asiakkaat, keskustellaan ja kuunnellaan, autetaan jokaista asiakasta arjessa.

KM Ajatusjohtajuus 680px Persoonat sanat